Jätkäsaarenlaiturin ja Jätkäsaarenkannaksen sillan urakka käynnistyy vuonna 2024

Helsingin kaupunki on aloittanut Jätkäsaarenlaiturin ja Jätkäsaarenkannaksen sillan urakan valmistelun. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2024. Rakentamisen aikana liikennejärjestelyt alueella tulevat muuttumaan.
Liikennejärjestelyt muuttuvat urakka-alueella ensi vuodesta lähtien. Kuva: Harri Saarinen
Liikennejärjestelyt muuttuvat urakka-alueella ensi vuodesta lähtien. Kuva: Harri Saarinen

Jätkäsaarenlaiturin ja Jätkäsaarenkannaksen sillan rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2024 loppupuolella. Rakentamisen aikana liikennejärjestelyt muuttuvat kaikilla liikkumismuodoilla urakka-alueella. Liikenteen työnaikaisen kulun mahdollistamiseksi Jätkäsaarenkannaksen sillan viereen mereen pengerretään kiertotieyhteys ajoneuvoliikenteelle ja rakennetaan työnaikainen ratasilta raitiovaunuliikenteelle.

Jätkäsaarenlaituri on nykyinen katu, joka sanerataan pääosin nykyiselle katualueelle. Kadun Mechelininkadun puoleisen pään itäreunaa levennetään merelle päin, jotta saadaan rakennettua risteysalueelle uusi ryhmittymisajokaista. Samalla nykyinen, huonokuntoinen Jätkäsaarenkannaksen silta puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi, kahdesta teräsputkisillasta koostuva silta. Urakassa uusitaan myös kunnallistekniikkaa.

Urakan on arvioitu kestävän 2026 vuoden loppuun saakka. Urakan tarkemmasta aloitusajankohdasta ja työnaikaisista liikennejärjestelymuutoksista tiedotetaan erikseen.