Jätkäsaaren uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti 17. kesäkuuta kokouksessaan esittää valtuustolle Jätkäsaareen suunnitellun Melkinlaiturin peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä. Peruskoulu ja päiväkoti rakennetaan rakenteilla olevalle Länsisataman Jätkäsaaren alueelle Tulimaankadun ja Samoankujan läheisyyteen. Sekä koulu että päiväkoti ovat uusia perustettavia yksiköitä.
Melkinlaiturin peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi. Kuva: Havainnekuva
Melkinlaiturin peruskoulun ja päiväkodin uudisrakennuksen tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi. Kuva: Havainnekuva

Väestöennustekaudella 2021–2036 suomenkielisten perusopetusikäisten määrä kasvaa Jätkäsaaren peruskoulun ja Ruoholahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueilla. Hankkeessa rakennetaan Jätkäsaareen uudet tilat Melkinlaiturin peruskoululle sekä uudelle päiväkodille varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön.

Toiminnan alkaessa tiloja tarvitaan noin 550 yhtenäisen peruskoulun oppilaalle ja 250 varhaiskasvatusikäiselle. Ennustejakson lopulla tarvitaan tilat noin 660 yhtenäisen peruskoulun oppilaalle ja 140 varhaiskasvatusikäiselle.

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 38 980 000 euroa. Alustavan aikataulun mukaan toiminta uusissa tiloissa voisi alkaa elokuussa 2027. Siihen asti Jätkäsaaren alueella tarvitaan väliaikaisia lisätiloja 170 esi- ja perusopetusikäisille. Väliaikaiset lisätilat toteutetaan erillisenä hankkeena, josta kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on päättänyt tammikuussa 2024.

Lopullisen päätöksen hankesuunnitelmasta tekee kaupunginvaltuusto.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan myös asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) 2024. Ohjelmalla luodaan suuntaviivat kaupungin harjoittamalle pitkäjänteiselle asuntopolitiikalle. Ohjelma on laadittu vuosiksi 2024–2027, ja sen keskeinen painopiste on sosiaalisesti kestävä asuntotuotanto ja segregaation ehkäisy.

Kaupunginvaltuusto käsittelee AM-ohjelmaa kokouksessaan elokuussa.

Linkki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan 2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (pdf)

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2023

Kaupunginhallituksesta etenee valtuuston käsittelyyn myös Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2023. Ympäristöraportissa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden edistymistä ja toiminnan ympäristövaikutuksia sekä kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista.

Ympäristöraportissa seurataan myös keskeisten ympäristönsuojelun osa-alueohjelmien, kuten Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman, Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjausten ja Kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman edistymistä.

Vuoden 2023 ympäristöraportista ilmenee muun muassa, että viime vuonna Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vähenivät edellisvuodesta 25,4 prosenttia. Lasku johtuu pääosin siitä, että Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkeuduttua keväällä 2023 kaukolämmön tuotannossa siirryttiin vähäpäästöisempiin polttoaineisiin ja lämpöpumppujen käyttöön.

Linkki Ympäristöraporttiin 2023 (pdf)

 

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnot muun muassa ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamiseksi sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.