ICT-yritykset vahvasti keskittyneet pääkaupunkiseudulle – sektorin voimakas kasvu jatkuu

ICT-sektori on yksi Suomen voimakkaimmin viime vuosina kasvaneista toimialoista. Se on noussut kokoluokaltaan Suomen suurten toimialojen rinnalle ja sen vuosittainen liikevaihto ylittää jo rakentamisen toimialan. Lähes 70 prosenttia kaikkien suomalaisten ICT-yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta syntyy pääkaupunkiseudulla, ja yli puolet alan henkilöstöstä työskentelee joko Espoossa tai Helsingissä. Erityisesti ohjelmistokehitys on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa.
Lähes 70 prosenttia kaikkien suomalaisten ICT-yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta syntyy pääkaupunkiseudulla, ja yli puolet alan henkilöstöstä työskentelee joko Espoossa tai Helsingissä.
Lähes 70 prosenttia kaikkien suomalaisten ICT-yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta syntyy pääkaupunkiseudulla, ja yli puolet alan henkilöstöstä työskentelee joko Espoossa tai Helsingissä.

ICT-sektorista on muodostunut merkittävä toimiala teollisuuden, kaupan ja rakentamisen rinnalle. ICT-sektori muodostaa jo likimain 10 prosenttia koko yksityisen sektorin liikevaihdosta, jalostusarvosta ja palkkasummasta. 

Pääkaupunkiseudun vahva ICT-sektori on tärkeä koko Suomen taloudelle. Sektori näyttää jatkavan voimakasta kasvuaan erityisesti ohjelmistoihin ja viestintälaitteisiin liittyvillä alatoimialoilla.

Kaupunginkanslian uudessa tutkimusjulkaisussa tarkastellaan koko maan ja pääkaupunkiseudun ICT-sektorin merkitystä aluetaloudelle, sen toimialarakennetta ja yritysten alueellista sijoittumista.

Yritysten henkilöstömäärä voimakkaassa kasvussa

Vuonna 2022 ICT-sektori työllisti Suomessa jo yli 100 000 henkilöä. Pääkaupunkiseudulla ICT-sektorin työntekijöitä oli 57 000, eli 56 prosenttia koko maan ICT-sektorin työvoimasta. Pelkästään Espoon ja Helsingin osuus koko maan ICT-sektorin henkilöstöstä on yli puolet. ICT-sektorilla työskenteli 12 prosenttia koko pääkaupunkiseudun yksityisen sektorin henkilöstöstä vuonna 2022.

ICT-sektorin henkilöstömäärä kasvoi Suomessa noin 15 prosenttia vuosien 2018–2022 välillä, mikä osoittaa sektorin voimakasta kehitystä. Erityisesti ohjelmistokehitys on kasvava ja paljon henkilöstöä työllistävä ICT-sektorin alatoimiala Suomessa. Tälle kasvavalle alatoimialalle luonteenomaista on korkea erityisosaaminen ja toiminnan monistettavuus, mikä tekee siitä kiinnostavan toimialan sijoittajien näkökulmasta.

Tutkimuksen mukaan ICT-sektorilla toimivien yritysten määrä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Ala on keskittynyt suuriin kaupunkeihin: vuonna 2022 Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa toimi yhteensä lähes 60 prosenttia kaikista ICT-sektorin yrityksistä.

Lähes 90 prosenttia maan kaikkien ICT-yritysten liikevaihdosta syntyy näissä kuudessa suurimmassa kaupungissa. Lisäksi ne vastaavat noin 80 prosentista koko maan ICT-sektorin henkilöstöstä ja 83 prosentista sektorin palkkasummasta Suomessa.

Alan toimijat sijoittuvat Espoon ja Helsingin yrityskeskittymiin

ICT-yritykset ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulla Espoossa Aalto-yliopiston läheisyyteen ja Helsingissä keskustan liepeille, Pasilaan ja Pitäjänmäelle. Yritysten kasautuminen toistensa lähelle mahdollistaa keskinäisen tiedonvaihdon ja tukee innovointia. Pääkaupunkiseudun suuriin ICT-sektorin työllistäjiin kuuluvat muun muassa CGI Pitäjänmäellä, Telia Pasilassa, F-Secure, Accenture ja Capgemini Ruoholahdessa sekä Espoossa Nokia, Tietoevry ja Microsoft.