Historiallisen Kuninkaankartanonsaaren kunnostus käynnistyy

Vantaanjoen suulla, Vanhankaupunginkosken välittömässä läheisyydessä sijaitseva historiallinen Kuninkaankartanonsaari saa arvonsa mukaisen kunnostuksen, kun sen reitistöä, opastusta, kasvillisuutta ja toimintoja parannetaan. Saari on kokonaisuudessaan kulttuuri- ja teollisuushistoriallisesti arvokas, mikä huomioidaan töiden kaikissa vaiheissa.
Vanhan kivijalan aukio uusitaan nykyistä vehreämmäksi. Saaren etelärannalle rakennetaan myös uusi oleskelupaikka.  Kuva: WSP Finland Oy
Vanhan kivijalan aukio uusitaan nykyistä vehreämmäksi. Saaren etelärannalle rakennetaan myös uusi oleskelupaikka. Kuva: WSP Finland Oy

Ennen saaren peruskorjauksen alkamista alueelta poistetaan viisi kuntokartoituksen perusteella vaaralliseksi todettua puuta sekä muutamia pienempiä puita näkymien ja rakentamisen tieltä. Puut kaadetaan maaliskuun alkupuolella ennen lintujen pesintää.  

Varsinaiset urakkaan liittyvät työt käynnistyvät säiden salliessa huhti-toukokuussa. Urakka valmistuu arviolta vuoden 2025 lopussa. Urakoitsija on kaupungin rakennuttamisliikelaitos Stara. 

Tulossa uusia alueita oleskeluun 

Saaren toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueen historialliset kerrokset, kuten vanhan puutarhan alue, hyväkuntoiset ja maisemallisesti arvokkaat puut sekä aluetta lännessä ja etelässä rajaava korkea tukimuuri ja siihen liittyvä kivijalka.  

Vanhan kivijalan aukio uusitaan nykyistä vehreämmäksi. Paikalta aukeaa upeat näkymät padolle. Lisäksi saaren etelärannalle rakennetaan uusi oleskelupaikka. 

Alueen kalusteet ja varusteet uusitaan saaren historialliseen luonteeseen sopivaksi. Etelärannalle rakennetaan uusi paasikivimuuri istuskelua varten sekä muutama porrasaskelma. Saarelle rakennetaan yhdet uudet portaat. Kaikki nykyiset puu- ja betoniportaat uusitaan, ja materiaali vaihdetaan luonnonkiveksi tai teräkseksi. Lukkosillan viereiset luonnonkiviportaat säilytetään nykyisellään.  

Alueen reittiverkostoa muokataan mahdollisimman helppokulkuiseksi. Käytävät ovat kivituhkapintaisia. Valaisinpylväät kunnostetaan, lamput vaihdetaan ja valaistusta täydennetään tarvittaessa. Saaren itäinen raitti sekä yksi puistoraittiosuus valaistaan pollarivalaisimin. Uusi valaistus sovitetaan saaren historialliseen ilmeeseen.

Kasvillisuutta kehitetään monimuotoisemmaksi 

Koko saaren kasvillisuus on monipuolista ja vaihtelevaa. Kasvillisuutta kehitetään nykyistä monimuotoisemmaksi muuttamalla nurmipintoja niityiksi. Saaren eteläosaan muodostetaan niityn ja nurmikon mosaiikkimainen rakenne, jolla pyritään vähentämään hanhien oleskelua alueella, edistämään luonnon monimuotoisuutta ja samalla mahdollistamaan nurmikoiden käyttö erilaisiin toimintoihin. Eteläkärjen kivikkoranta ja itärannan rantakallion niitty säilytetään. Haitallisia vieraskasveja poistetaan. 

Vanhan puutarhan kohdalla pensaat vaihdetaan matalampaan lajiin ja alatason rantapuustoa karsitaan harkitusti näkymien avaamiseksi koskelle. Kaikki hyväkuntoiset maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat puut säilytetään. Vanhan puutarhan sipulikukkaistutukset säilytetään, ja alueen puutarhamaista luonnetta kehitetään entisestään.