Helsinkiläiset viihtyvät asuinalueillaan – turvallisuuden kokemus on silti heikentynyt

Lähes yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä pitää omaa asuinaluettaan viihtyisänä. Tuoreen kyselyn mukaan 87 prosenttia kaikista vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että oma asuinalue on viihtyisä. Tämä on hieman korkeampi lukema kuin edellisessä kyselyssä keväällä, mutta astetta matalampi kuin vuoden 2022 tuloksissa.
Lähes yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä pitää omaa asuinaluettaan viihtyisänä.  Kuva: Konsta Linkola
Lähes yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä pitää omaa asuinaluettaan viihtyisänä. Kuva: Konsta Linkola

Asukkaiden yleinen kokemus omasta elämänlaadustaan on samoin korkealla tasolla. Kyselyn mukaan noin 85 prosenttia vastaajista kokee elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Hyvin harvat arvioivat elämänlaatunsa huonoksi. Lapsiperheisiin kuuluvat vastaajat ja pariskunnat pitävät elämänlaatuaan kaikkein parhaana. Esimerkiksi työttömät puolestaan kokevat elämänlaatunsa heikommaksi kuin muut vastaajat.

Tiedot käyvät ilmi kaupunginkanslian toteuttamista Helsinki-barometrikyselyistä. Viimeisimmän kyselyn tiedot kerättiin 30.9.–23.10.2023, jolloin siihen vastasi 1 006 helsinkiläistä.

Entistä harvempi kehuu oman asuinalueensa vapaa-ajanviettomahdollisuuksia

 

Vapaa-ajan mahdollisuuksien kiinnostavuudessa havaittiin barometrin mukaan lievää laskua jo yli vuosi sitten. Tänä vuonna pudotus on ollut erityisen selvä. Entistä harvempi pitää oman asuinalueen vapaa-ajan tarjontaa itselleen kiinnostavana.

Tulos on kuitenkin erityisen selvä niillä vastaajilla, jotka pitävät omaa taloustilannettaan heikkona. Syyt pudotukseen liittyvät siis todennäköisesti keväällä kiihtyneeseen hintojen nousuun, josta on voinut seurata maksullisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien käytön vähentämistä erityisesti heikommin toimeen tulevilla ihmisillä.  

Naisvastaajista alle kolmannes kokee kaupungin keskustan turvalliseksi

 

Yleisesti ottaen helsinkiläiset kokevat oman asuinalueensa selvästi turvallisemmaksi viikonloppuiltaisin kuin kaupungin keskustan. Vaikka turvallisuudentunne myös omalla asuinalueella on jonkin verran heikentynyt viime vuosina, se on edelleen pääosin hyvällä tasolla.

Kaupungin keskustassa olonsa kokee turvalliseksi viikonloppuiltoina enää 32 prosenttia naisvastaajista ja 55 prosenttia miesvastaajista (edellisessä kyselyssä 39 % ja 61 %). Naisista  37 prosenttia on sitä mieltä, että keskusta on turvaton. Miehistä vain 21 prosenttia kokee näin.

Helsinki-barometrissä kysyttiin myös sitä, pitävätkö vastaajat kaupungin keskustaa yleisesti ottaen viihtyisänä paikkana. Ne vastaajat, jotka asuvat Helsingin keskustassa (oman ilmoituksensa mukaan), kokevat keskustan myös huomattavasti yleisemmin viihtyisänä paikkana kuin muualla asuvat. Näin vastasi 73 prosenttia keskustassa asuvista ja vain 41 prosenttia muualla asuvista.

Helsingin kaupunginkanslian julkaisema tutkimus- ja tilastotieto kuvaa kaupunkilaisten elämää ja monenlaisia siihen vaikuttavia ilmiöitä. Tietoa hyödyntämällä luodaan parempaa Helsinkiä.