Helsinki vauhdittaa korkeakoululähtöistä yrittäjyyttä ja kierrätystä rakennusalalla

Kaupunki ja korkeakoulut tekevät uudenlaista yhteistyötä yrityskulttuuri on saanut uutta vauhtia. Rakennusalalla rakennusosien uudelleenkäyttö on ollut varsin uutta, mutta nyt noin 150 rakennusalan yritystä ja muuta tahoa on saatu mukaan kehittämään kiertotaloutta. Pontimena on ollut kaupungin elinkeinopoliittinen hankekokonaisuus, jolla halutaan edistää koronaepidemiasta palautumista ja yritystoimintaa.
Kampusinkubaattorit-ohjelman avulla Helsingin kaupunki vahvistaa korkeakoulukampusten kehittymistä innovaatio- ja yritystoiminnan keskittymiksi.  Ohjelman myötä kaupunki solmi yhteistyösopimukset Helsingin yliopiston, Metropolian, Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, Hankenin, Taideyliopiston ja Arcadan kanssa. Kuvassa Helsingin yliopiston päärakennus. Kuva: Helsingin yliopisto, Linda Tammisto
Kampusinkubaattorit-ohjelman avulla Helsingin kaupunki vahvistaa korkeakoulukampusten kehittymistä innovaatio- ja yritystoiminnan keskittymiksi. Ohjelman myötä kaupunki solmi yhteistyösopimukset Helsingin yliopiston, Metropolian, Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, Hankenin, Taideyliopiston ja Arcadan kanssa. Kuvassa Helsingin yliopiston päärakennus. Kuva: Helsingin yliopisto, Linda Tammisto

Kokouksessaan 18.12. kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kuuli katsauksen elinkeinopoliittisista hankkeista, joiden tarkoitus on edistää koronaepidemiasta palautumista ja yritystoimintaa. Kaupunginhallitus on aiemmin myöntänyt kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi 9,7 miljoonan euron erillismäärärahan kyseisille hankkeille.


Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta, joista toinen on jaettu kahteen osahankkeeseen, ja joita toteutetaan vuosina 2021–2024.


Kampusinkubaattorit-ohjelman avulla Helsingin kaupunki vahvistaa korkeakoulukampusten kehittymistä innovaatio- ja yritystoiminnan keskittymiksi. Samalla kaupunki ja korkeakoulut luovat yhdessä kampuksille sijoittuvia hautomo-ohjelmia. Ohjelman myötä kaupunki solmi yhteistyösopimukset Helsingin yliopiston, Metropolian, Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, Hankenin, Taideyliopiston ja Arcadan kanssa. Näiden sopimusten kautta kaupunki on osoittanut 5,2 miljoonaa euroa suoraan korkeakouluille ja korkeakoulut ovat itse panostaneet saman verran. Väliarvioinnin mukaan ohjelma on lyhyessä ajassa luonut raamit aivan uudenlaiselle yhteistyölle Helsingin kaupungin ja korkeakoulujen välillä, jollaista ei ole ollut ennen. Myös korkeakoulujen välisessä yhteistyössä on tunnistettu hyödyntämätöntä potentiaalia. Korkeakoulujen yrittäjyyskulttuuri on vahvistunut ja ohjelmien myötä on syntynyt yli sata yritystä.


Hankekokonaisuuteen kuuluvasta Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmasta on tullut merkittävä rakennusalan kiertotalouden edistäjä myös kansallisella tasolla. Kiertotalous ja erityisesti rakennusosien uudelleenkäyttö on vielä monille toimijoille täysin uutta ja vaatii kokeiluja ja pilottihankkeita liiketoiminnan kehittämiseksi. Ohjelmaan on tähän menneessä ilmoittanut mukaan noin 150 yritystä ja muuta tahoa.


Elinkeinojaosto käsitteli myös kapupungin innovaatiorahaston asioita ja jatkoi tonttivarausta Kalasatamasta SRV Rakennus Oy:lle. Lisäksi elinkeinojaosto päätti kokouspäivämäärät vuodelle 2024, jotka ovat 12.2., 18.3., 8.4., 6.5., 10.6., 9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12..


Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).
 

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 12. helmikuuta 2024. 
 

Taustatietoa
 

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.