Helsinki valmistelee rakentamisen hiilijalanjälkiohjausta

Rakentamisen, rakennusmateriaalien ja rakennusten energiankäytön hiilijalanjäljen merkitys Suomen ja Helsingin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on suuri. Hiilijalanjäljellä ohjaamisesta järjestetään info- ja keskustelutilaisuus verkossa keskiviikkona 31.5.2023.
Alustavien suunnitelmien mukaan ensi vaiheessa hiilijalanjälkiraja-arvo koskisi asuinkerrostaloja. Kuva: Lauri Rotko
Alustavien suunnitelmien mukaan ensi vaiheessa hiilijalanjälkiraja-arvo koskisi asuinkerrostaloja. Kuva: Lauri Rotko

Helsingin kaupunki ohjaa rakennusten uudisrakentamista tällä hetkellä energiatehokkuus- eli E-lukuvaatimuksen avulla. Vaatimuksen saavuttamiseen vaikuttavat erityisesti rakennuksen rakenteellinen energiatehokkuus, päälämmitysjärjestelmä sekä tuotetun uusiutuvan energian määrä.

Suorien päästöjen vähentämisen lisäksi jatkossa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös rakennusaikana syntyvien, pääosin epäsuorien päästöjen pienentämiseen. Siksi myös näihin päästöihin on tarpeen kohdistaa ohjausta. Kaupunki selvittääkin parhaillaan rakentamista ohjaavan hiilijalanjälkiraja-arvon asettamista.

Ensi vaiheessa hiilijalanjälkiraja-arvo koskisi asuinkerrostaloja, mutta jatkossa raja-arvo-ohjaus voisi laajeta myös muihin rakennustyyppeihin.

"Hiilijalanjälki huomioi käytönaikaisten päästöjen lisäksi myös rakentamisenaikaiset päästöt. Hiilijalanjälki-ohjauksen ideana on, että yksittäisten keinojen määräämisen sijaan rakennushankkeen päästövaikutuksiin liittyvää ohjausta tehtäisiin tavoitteen kautta. Keinojen valinta jätettäisiin hankkeeseen ryhtyvälle eli rakennuttajalle", kertoo Helsingin ilmastoyksikön päällikkö Kaisa-Reeta Koskinen.

Hiilijalanjäljellä ohjaamisesta ja asiaan liittyvistä selvityksistä järjestetään keskiviikkona 31.5.2023 klo 12.30–14.00 info- ja keskustelutilaisuus verkossa. Tilaisuus on suunnattu etenkin Helsingissä toimiville rakennuttajille ja rakentajille, mutta se on avoin myös muille kiinnostuneille. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tilaisuuteen voi liittyä 31.5.2023 tästä linkistä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Selvitys talonrakentamisen ohjauksessa käytettävästä hiilijalanjäljen raja-arvosta on yksi Helsingin päästövähennysohjelman toimenpiteistä. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030, nollata päästöt vuoteen 2040 mennessä ja olla hiilinegatiivinen sen jälkeen.