Helsinki on luovuttanut kolmannen kestävän kehityksen arvion YK:lle

Helsinki on luovuttanut kolmannen kestävän kehityksen arvion YK:lle ja osallistuu YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittiseen foorumiin (High-Level Political Forum, HLPF).
Helsinki on tehnyt jo vuodesta 2018 aktiivista työtä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseksi. Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla kaupungeissa.  Kuva: Ida Laukkanen
Helsinki on tehnyt jo vuodesta 2018 aktiivista työtä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseksi. Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla kaupungeissa. Kuva: Ida Laukkanen

HLPF-foorumi järjestetään tänä vuonna 10.–19. heinäkuuta. HLPF on YK:n tärkein kestävää kehitystä käsittelevä kokous ja se arvioi maailmanlaajuista edistymistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 käynnistynyt toimintaohjelma tavoittelee äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävää kehitystä, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

— Paikallinen kestävän kehityksen arvio on Helsingille tärkeä strategisen johtamisen kannalta. Laaja tietoon perustuva arvio antaa kokonaiskuvan siitä, missä Helsinki menee kestävän kehityksen tavoitteissa. Samalla näemme, mitä kehityskohteita Helsingillä on. Tätä arviota konkretisoivat ne yli 60 kestävän kehityksen mittaria, jotka arviostamme löytyvät, sanoo HLPF-foorumiin osallistuva kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki

Apulaispormestari Sinnemäki pitää foorumin virallisessa ohjelmassa 13. heinäkuuta Suomen puheenvuoron liittyen SDG 11 tavoitteen toimeenpanoon. Lisäksi apulaispormestari osallistuu foorumissa puhujana Suomen viralliseen sivutapahtumaan 13. heinäkuuta  ja YK:n pääsihteeristön taloudellisten ja sosiaalisten asiain osaston UN Desan ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelman UN Habitatin järjestämiin kansallisia ja paikallisia kestävän kehityksen arvioita käsitteleviin tilaisuuksiin. 

Helsingin viesti on, että kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisen toimeenpanon arvio antaa tärkeän pohjan kestävyystyön kehittämiselle. Helsinki haluaa, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa kaupungin ydinprosesseja. Helsinki haluaa tehdä tietoon perustuvaa ja kunnianhimoista, aitoihin tekoihin pohjautuvaa kestävyystyötä. 

Helsinki tekee aktiivista työtä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseksi

Helsinki on tehnyt jo vuodesta 2018 aktiivista työtä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseksi. Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla kaupungeissa. Erityisesti Suomessa kunnilla on suuri rooli: ne vastaavat monista sosiaaliseen, ekologiseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyvistä toiminnoista ja palveluista.

Helsingissä tärkeitä kestävän kehityksen teemoja ovat muun muassa vähähiilisyys, älykäs kaupunki, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Helsinki haluaa myös kannustaa kaupunkeja ympäri maailmaa tarttumaan vahvasti kestävän kehityksen työhön ja konkreettisiin toimenpiteisiin.