Helsingin vammaisneuvosto 40 vuotta – Vuoden 2022 esteettömyystunnustus Pasilan aseman ja Triplan suunnittelun ja toteutuksen yhteistyölle

Helsingin vammaisneuvosto juhlisti kansainvälistä vammaisten päivää sekä 40-vuotista vaikuttajan taivaltaan Helsingin kaupungintalolla perjantaina 2. joulukuuta. Juhla huipentui vuoden 2022 esteettömyystunnustuksen julkistamiseen.
Ihmiset katselevat luontoa metsässä seisten ja pyörätuoleissa.
Kuva: Laura Oja

Juhlassa jaettiin Helsingin vammaisneuvoston vuosittainen esteettömyystunnustus taholle, joka on edistänyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaista osallistumista ja palveluiden helppoa saavutettavuutta.

Tänä vuonna tunnustuksen sai Pasilan aseman ja Tripla-kauppakeskuksen esteettömyyden suunnittelun ja toteutuksen yhteistyö.

Pasilan asema ja Tripla-kauppakeskus palkittiin esteettömyyteen panostamisesta. Kuva: Sakari Röyskö
Pasilan asema ja Tripla-kauppakeskus palkittiin esteettömyyteen panostamisesta. Kuva: Sakari Röyskö

Aseman esteettömyydestä hyötyy laaja joukko käyttäjiä

Pasilan asema ja sen yhteydessä oleva Triplan kauppakeskus on yksi Suomen ja Helsingin liikenteen solmukohdista, jossa on merkittävällä tavalla huomioitu esteettömyys. Kymmenen vuotta kestänyt suunnittelu- ja rakennushanke on vaatinut laajaa eri toimijoiden yhteistyötä. Lopputulos onnistuu huomioimaan liikkumisen esteettömyyden erityisesti näkövammaisten liikkujien kannalta.

Asema on poikkeuksellisen vaativa kohde, ja siinä käytetyt esteettömyysratkaisut palvelevat laajaa käyttäjäkuntaa. Näkövammaisten liikkumista helpottavat muun muassa ohjaavat lattia- eli taktiiliraidat ja tunnusteltavat taktiilikartat. Pyörätuolin käyttäjät hyötyvät siitä, että matkustajatietonäytöt ovat noin 1,5 metrin korkeudella. Tila on myös täysin esteetön henkilölle, jolla on liikuntavamma.

Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että Helsingin liikenteen solmukohdat saadaan toteutettua esteettöminä, joka varmistaa sen, että kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua. Esteetön liikkuminen ja liikenne ovat keskeisiä edellytyksiä yhdenvertaiselle osallistumiselle yhteiskunnassa.

Aiempina vuosina tunnustuksen ovat saaneet muun muassa Stadionin peruskorjauksessa huomioitu esteettömyyden toteutus (2021), Lammassaaren esteetön luontoreitti (2020) sekä Helsingin keskustakirjasto Oodi (2019) esteettömän kaupunkitilan toteutuksesta.

Monipuolinen juhlaohjelma tarjosi esittävää taidetta ja tutkittua tietoa

Juhlassa oli mahdollisuus nauttia monipuolisesti musiikista ja esittävästä taiteesta. Lavalle kipusivat sekä viittomakielellä räppäävä Signmark ja Adam Tensta että Duo Eeva Lusenius ja Juho Lähteenmäki. Uudenmaan pyörätuolitanssijat esittivät nykytanssiteoksensa Me myös! demon.

Näkövammaismuseon amanuenssi FT Kari Huuskonen tarkasteli vammaishistorian kehityskaaria ja Kelan tutkimuspäällikkö Antti Teittinen avasi vammaisten ihmisten roolia yhteiskunnan tulevaisuuden tekijöinä.

Juhlatilaisuuden avasivat Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka ja Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Helsinki-kanavalla.