Helsingin kaupungin vammaisneuvosto ennakoi kansainvälisen vammaisten päivän tapaamalla poliittisia päättäjiä

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto järjesti kansainvälisen vammaisten päivän kunniaksi aamutilaisuuden. Vammaisneuvosto halusi viestittää kaupungin poliittisille päättäjille vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaisista mahdollisuuksista käyttää julkisia palveluja sekä osallistua päätöksentekoon. YK:n kansainvälistä vammaisten päivää vietetään sunnuntaina joulukuun 3. päivä. 
 Sunnuntaina 3. joulukuuta vietetään YK:n kansainvälistä vammaisten päivää. Kuva: Laura Oja.
Sunnuntaina 3. joulukuuta vietetään YK:n kansainvälistä vammaisten päivää. Kuva: Laura Oja.

Kaupungintalolla perjantaina joulukuun 1. päivänä järjestetyssä tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa vammaisten ihmisten palvelujen saatavuudesta, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksista. Tilaisuuteen osallistui valtuustoryhmien edustajia sekä vammaisneuvoston jäseniä. 

- Halusimme viestiä huolemme vammaispalvelujen saatavuudesta ja rahoituksesta valtuuston jäsenille. Vammaisten ihmisten palvelut ovat lakisääteisiä subjektiivisia oikeuksia, eikä niiden toteuttaminen voi olla riippuvainen kaupungin menokehityksestä. Palvelut turvaavat vammaisille ihmisille ihmis- ja perusoikeudet sekä YK:n vammaissopimuksen mukaisen oikeuden yhdenvertaiseen elämään, toteaa vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka.

Vammaisneuvoston järjestöedustajat kertoivat tilaisuudessa terveisensä päättäjille. Pääkaupunkiseudun autismiyhdistys, Kehitysvammatuki 57, Helsingin Invalidien Yhdistys, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset, Pääkaupunkiseudun Hengitys ja Helsingin Kuuloyhdistys toivat edustajiensa kautta terveiset päättäjille. 

- Järjestölähtöisen toiminnan rahoituksella vahvistuu vammaisten ja erityisesti kehitysvammaisten aikuisten osallisuus yhteiskunnassa monin eri tavoin. Järjestölähtöistä työtä ei ole mahdollista korvata muilla palveluilla. Helsingissä lähes kaikki kehitysvammaisten aikuisten toiminta on järjestöjen toteuttamaa toimintaa. Toivon viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden mahdollistavan toiminnan rahoituksen myös tulevaisuudessa, toteaa varapuheenjohtaja Sari Sepponen. Hän edustaa vammaisneuvostossa Kehitysvammatuki 57 -yhdistystä.  

Vammaisneuvosto myöntää vuosittain tunnustuksen


Helsingin kaupungin vammaisneuvosto myöntää vuosittain esteettömyys- ja saavutettavuustunnustuksen kohteelle, joka on edistänyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaista osallistumista ja palvelujen helppoa saavutettavuutta. Vammaisneuvostossa on kymmenen järjestöedustajaa.

Vammaisneuvosto julkistaa saavutettavuustunnustuksen Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestettävän, DiDa 2023 -festivaalin (Disability Day Art & Action), yhteydessä perjantaina 1. joulukuuta. Festivaalin järjestävät Kynnys ry, Tukilinja-säätiö, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry.