Helsingin terveys- ja biotieteiden ekosysteemi houkuttaa yrittäjiä ja sijoittajia

Suomesta löytyy noin 550 terveys- ja biotieteiden alojen kasvuyritystä, joista yli puolet on asettunut pääkaupunkiseudulle.
Health Capital Helsinki vauhdittaa innovaatiovetoisten startup-yritysten kasvua ja auttaa kansainvälisiä sijoittajia ja yrityksiä löytämään mahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita Suomesta. Kuva: Keksi Agency
Health Capital Helsinki vauhdittaa innovaatiovetoisten startup-yritysten kasvua ja auttaa kansainvälisiä sijoittajia ja yrityksiä löytämään mahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita Suomesta. Kuva: Keksi Agency

Innovatiivisen, terveyttä edistävän liiketoiminnan tukeminen on Helsingille ensisijaisen tärkeää. Health Incubator Helsinki -yrityshautomo on ainutlaatuinen kolmivuotinen ohjelma tutkimukseen pohjautuville terveysalan tiimeille ja startup-yrityksille. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto käynnistivät ohjelman vuonna 2019 edistämään terveysinnovaatioiden, tutkimustulosten ja asiantuntemuksen jalostamista kansainväliseksi liiketoiminnaksi ja houkuttelemaan uusia osaajia ja yrityksiä Helsinkiin.

”Yrityshautomo-ohjelman suurin etu on, että pystymme tuomaan startup-yritykset ja sijoittajat sekä muut asiantuntijat yhteen. He puolestaan auttavat yrityksiä kasvamaan. Yritämme saada mukaan yrityksiä, jotka täydentävät Helsingin laajempaa terveysalan ekosysteemiä ja joilla on edellytykset kaupalliselle menestykselle”, sanoo yrityshautomon johtaja Christian Lardot.

Helsinki tarjoaa laajan kattauksen julkisia tukimekanismeja terveys- ja biotieteiden alojen startupeille. Ekosysteemi on suunniteltu tukemaan yrityksiä aina alun tutkimusvaiheesta rahoituksen löytämiseen ja kansainväliseen kasvuun saakka.

Business Helsinki auttaa yrittäjiä alkuun pääkaupunkiseudulla. Järjestö tarjoaa neuvontapalveluja yrityksen perustamiseen ja auttaa perustajia löytämään juuri heille sopivat innovaatiokeskittymät. Business Helsinki voi myös tunnistaa kullekin startupille sopivimmat pilottiprojektit.

Juha Paakkola toimii johtajana Health Capital Helsingissä, joka on toinen paikallista ekosysteemiä tukeva julkinen taho. Hänen mukaansa suomalaisten terveystietojen laajamittainen digitointi tekee maasta kiinnostavan kohteen tutkijoille.

”Suomessa on vahva terveystietojen sekä sähköisten potilasasiakirjojen tietokanta sekä lisäksi lainsäädäntö, joka sallii terveydenhoitoalan tietojen toissijaisen hyödyntämisen tutkimuksessa. Tämä antaa yrityksille erinomaisen pohjan kehittää edistyneitä ratkaisuja sekä tekoälysovelluksia terveydenhuoltoalalle”, Paakkola sanoo.

Ekosysteemin johtohahmot, Lardot ja Paakkola mukaan luettuina, pitävät sijoittajien ja sopivien startup-yritysten yhteen saattamista erittäin tärkeänä. Yrittäjille järjestetään kuukausittain kokoontumisia, joissa he voivat esitellä ideoitaan. Joissakin aloitteissa myös tuodaan yhteen startup-yrityksiä laajemmin Pohjoismaiden tai Baltian alueelta. Lardotin mukaan tämä laajempi lähestymistapa on arvokas portfolioitaan kasvattamaan pyrkivien sijoittajien parissa.

”Terveys- ja biotieteiden alojen sijoittajat keskittyvät usein tiettyihin sairaustyyppeihin tai hoitotapoihin. Helsingin ekosysteemin startupit edustavat alojen eri sektoreita niin laaja-alaisesti, että sijoittajille on runsaasti valinnanvaraa”, Lardot kertoo.