Helsingin palkanmaksun vakauttamisessa painopisteenä virheiden syntymisen estäminen

Palkkavirheiden osuus Helsingin kaupungin maksamissa palkoissa on vähentynyt lokakuun puolivälissä verrattuna syyskuun tilanteeseen. Lokakuun puolivälissä palkkavirheiden osuus oli 4,2 prosenttia, kun se syyskuussa oli 5,8 prosenttia.
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla. Kuva: Jussi Nahkuri
Kuva: Jussi Nahkuri

Nyt tiedossa olevien palkkavirheiden lukumäärän odotetaan kuitenkin kasvavan, kun palkanlaskennan asiakaspalveluun tulleita yhteydenottopyyntöjä saadaan käsiteltyä. Jonossa olevien yhteydenottojen määrä on kasvussa. Osa yhteydenotoista on päällekkäisiä eli ne koskevat aiemmin ilmoitettuja virheitä. Päällekkäisten yhteydenottojen vähentämiseksi asiakasviestintää on tehostettu.

Virheistä suurin osa koskee osittain puuttuvia palkkoja, kuten erilaisia lisiä. Toiseksi eniten on muita virheitä, kuten esimerkiksi lomapäiviin liittyviä virheitä. Kolmanneksi eniten on liikaa maksettuja palkkoja. Vähiten on kokonaan puuttuvia palkkoja. Kokonaan puuttuvat palkat maksetaan pääsääntöisesti kahdessa arkipäivässä siitä, kun asiasta on ilmoitettu palkanlaskennan asiakaspalveluun. Palkat, joista puuttuu iso osa, korjataan pääsääntöisesti viidessä arkipäivässä.  

Palkkavirheiden korjaustahti on hidastunut syys-lokakuussa, sillä virheet ovat aiempaa monimutkaisempia. Korjaustahtia hidastaa myös virheiden korjaamisen vaatima käsityö ja virheiden syntymekanismin selvittäminen, jotta vastaava virhe voidaan jatkossa estää. Palkkavirheiden korjaamiseksi palkanlaskentaan ja sen asiakaspalveluun on rekrytoitu lisää työntekijöitä, ja asiakaspalvelun työvoimatilannetta vahvistetaan edelleen. 

Helsingin kaupungin palkanmaksutilanteen vakauttamisessa painopisteenä on virheiden korjaamisen lisäksi erityisesti virheiden syntymisen estäminen palkkaprosessin alkuvaiheessa. Palkanmaksun vakauttamishankkeessa organisoidaan tehdyistä virhelähdeanalyyseista ratkaisuja, joilla voidaan tukea tietojen syöttämisen vaiheita täsmäkeinoin. Helsingin ensi vuoden talousarvioesityksessä palkanmaksun vakauttamiseen onkin kohdennettu kertaluonteinen kuuden miljoonan euron varaus. Siitä käytetään tarvittaessa ainoastaan välttämätön osa, joka kohdennetaan pääosin henkilöstökustannuksiin palkkaprosessin sujuvoittamisessa sekä prosessin kehittämisessä.