Helsingin liikuntapalvelut palkittiin tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämisestä sekä henkilöstön liikkumisen edistämiseksi tehdystä työstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Helsingin liikuntapalveluille kaksi palkintoa. Piikkarit-palkinto myönnettiin liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä ja Liikkuva aikuinen -palkinto henkilöstön liikkumisen edistämiseksi tehdystä työstä. Palkinnot jaettiin 30.11.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myönsi 30.11.2023 Helsingin liikuntapalveluille Piikkarit-palkinnon ja Liikkuva aikuinen -palkinnon.  Palkinnot vastaanottivat tiimiesihenkilö Kara Koskinen, Pilvi Heinonen, Tarja Loikkanen ja Eeva-Liisa Rautiainen Helsingin liikuntapalveluista. Kuva: Helsingin kaupunki
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myönsi 30.11.2023 Helsingin liikuntapalveluille Piikkarit-palkinnon ja Liikkuva aikuinen -palkinnon. Palkinnot vastaanottivat tiimiesihenkilö Kara Koskinen, Pilvi Heinonen, Tarja Loikkanen ja Eeva-Liisa Rautiainen Helsingin liikuntapalveluista. Kuva: Helsingin kaupunki

Piikkarit-palkinto on 7 000 euron määräraha, joka tulee käyttää naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen liikunnan ja urheilun alalla Suomessa.

Palkitsemisperusteiden mukaan Helsingin kaupungilla on sukupuolten tasa-arvoon liittyviä toimenpiteitä niin henkilöstön kuin palveluiden tasa-arvosuunnitelmissa. Palveluiden tasa-arvosuunnitelmassa on suoraan liikuntaan liittyen neljä toimenpidettä: turvallisemman tilan periaatteiden luominen, intiimitilojen muuttaminen unisex-tiloiksi, tilamuutoksista tiedottaminen sekä henkilöstön kouluttaminen sukupuolisensitiivisestä kohtaamisesta.

Kaupungilla on useita käytännön toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi liikunnan toimialalla, kuten sukupuolittain eritellyn käyttäjätiedon kerääminen, naisten ja tyttöjen liikuntaryhmät ja uintivuorot, avustushaku tyttöjen ja sukupuolivähemmistöjen harrastamisen lisäämiseksi, tyttö- ja naispainotteisten lajien parempi huomioiminen urheilijoiden palkitsemisissa ja henkilöstön kouluttaminen sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut toteutti vuonna 2018 arvioinnin, jossa selvitettiin kaupungin liikunta- ja urheiluseuroille kohdistamien resurssien vaikutuksia sukupuolten näkökulmista ja tasa-arvon kannalta.

Liikkuva aikuinen -palkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa. Palkitsemisperusteluiden mukaan Helsingin kaupungissa on tehty suunnitelmallista työtä henkilöstön liikkumisen edistämiseksi. Kaupunki pyrkii toiminnallaan vähentämään istumista sekä edistämään arkiaktiivisuutta ja vapaa-ajan liikuntaa. Kaupunki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia liikkumisen ja liikunnan lisäämiseen niin työpäivän aikana, vapaa-ajalla kuin työmatkoillakin. Kaupunki kehittää vähän liikkuviin kohdennettua liikuntakoutsaus-liikuntaneuvontaa ja työyhteisökohtaisia ryhmäkoutsaus -toimintamalleja sekä edistetään työntekijöiden työmatka-aktiivisuuden lisäämistä.

Lisäksi kaupunki on muun muassa myöntänyt kulttuuri- ja liikuntaedun koko henkilöstölle, kaupungin työntekijät ovat oikeutettuja kaupunkipyörän maksuttomaan käyttöön, uuden polkupyörän hankintatukeen sekä uimahalli- ja kuntosalialennuksiin. Tehdyt toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Vähän liikkuvien työntekijöiden osuus on vähentynyt merkittävästi, noin puolet työntekijöistä harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Omaa liikkumistaan seuraavat työntekijät ottavat mittaustulosten mukaan keskimäärin 10 000 askelta päivässä.

Tilaisuudessa jaettiin seuraavat palkinnot:

Piikkarit-palkinto
Helsingin kaupunki, 7 000 euroa

Liikkuva perhe -palkinnot
Oriveden kaupunki, 3 500 euroa
Raision kaupungin 3 500 euroa

Liikkuva aikuinen palkinto (Liikkuva työelämä)
Helsingin kaupunki, 7 000 euroa

Ikiliikkuja-palkinnot
Ylöjärven kaupunki 3 500 euroa
Eläkeläiset ry, 3 500 euroa