Helsingin kaupunki valmistelee Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamista

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on valmistellut esityksen Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamisesta. Suojelualueen laajennus kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohteisiin.
Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja runsaslajinen. Kuva: Jere Salminen
Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualue on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja runsaslajinen. Kuva: Jere Salminen

Ramsinniemen lehto sijaitsee Vuosaaren lounaisosassa Meri-Rastilassa. Luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1990. Sitä esitetään laajennettavaksi 3,05 hehtaarilla, minkä jälkeen suojellun alueen pinta-ala on 10,3 hehtaaria. Sekä aiemmin perustettu osuus että sen laajennus koostuvat pääasiassa erilaisista lehdoista, kangasmetsistä ja kallioista. Laajennusosuus ulottuu myös avoimeen merenrantaan.

Lehtokasvillisuutensa ansiosta osa aiemmin perustetusta luonnonsuojelualueesta kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Suojelualueen laajentaminen turvaa aiempaa kattavammin Ramsinniemen luonnontilaisen kaltaisia, osittain lehtomaisia metsiä. 

Ramsinniemen lehdosta tunnetaan useita vaateliaita ja Helsingissä harvinaisia lehtojen putkilokasveja, esimerkiksi valkolehdokki ja mustakonnanmarja. Kotkansiiven ja lehtokuusaman esiintymät ovat erityisen runsaat. Vuonna 2023 tehdyssä sieniselvityksessä alueelta todettiin myös useita punaisen listan sienilajeja ja laajennusosasta tunnetaan ennestään harvinaisia kääpälajeja. Lisäksi luonnonsuojelualueelta on löydetty punaisen listan maanilviäisiä. Ramsinniemen metsälinnusto on monipuolinen ja lajistoon kuuluu muun muassa töyhtötiainen. 

Suojelualueen laajentaminen turvaa aiempaa kattavammin Ramsinniemen luonnontilaisen kaltaisia, osittain lehtomaisia metsiä ja niiden eliölajistoa. Aiemmin perustetulle luonnonsuojelualueelle ja sen laajennukselle vuonna 2023 laaditussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään kuusen ja vaahteran vähentämistä hoitotoimin. 

Ulkoilijoita palvellaan useilla uusilla opasteilla, kalliolla kulkua helpottavilla portailla ja rantaan perustettavalla oleskelupaikalla. Reitit säilyvät alueella pääasiassa ennallaan. Lehdossa voimassa ollut liikkumisen rajoittaminen poluille laajenee myös kangasmetsiin ja kallioille. Hoito- ja käyttösuunnitelman on laatinut Nomaji maisema-arkkitehdit Oy. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee laajennusesitystä kokouksessaan 7.12.2023. Seuraavaksi asiaa käsittelee kaupunginhallitus.