Helsingin kaupunki valmistelee luonnonsuojelualueen perustamista Varjakanpuistoon

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö on valmistellut esityksen Varjakanpuiston luonnonsuojelualueen perustamisesta. Alue kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohteisiin.
Varjakanpuiston suojelulla pyritään säilyttämään erityisesti lehdot ja luhdat rakentamattomina ja luonnonmukaisina. Kuva: Jere Salminen
Varjakanpuiston suojelulla pyritään säilyttämään erityisesti lehdot ja luhdat rakentamattomina ja luonnonmukaisina. Kuva: Jere Salminen

Tuleva luonnonsuojelualue sijaitsee Vartiokylänlahden perukassa, Vuosaaren ja Vartiokylän kaupunginosien rajalla. Alueen pinta-ala on 4,6 hehtaaria. Alue koostuu enimmäkseen tervaleppävaltaisista luhdista ja lehtipuuvaltaisista lehdoista. Lisäksi alueeseen kuuluu lähteikköä, merenrannan ruovikkoista luhtaa ja Broändanpuron alin osuus. 

Varjakanpuiston kosteapohjaisessa maastossa kasvaa useita Helsingissä harvinaisia kasvilajeja kuten mesimarja, pikkumatara, hirssisara ja liereäsara. Alueella pesii myös monipuolinen lehtimetsien ja merenrantakosteikon linnusto yölaulajineen. Öisin rannoilla ja metsissä saalistaa runsaslukuisina kaksi lepakkolajia: vesisiippa ja pohjanlepakko. 

Varjakanpuiston suojelulla pyritään säilyttämään erityisesti lehdot ja luhdat rakentamattomina ja luonnonmukaisina. Suojelu turvaa myös lepakoiden ja lintujen elinympäristöä. Alueelle laaditussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa painotetaan erityisesti alueella runsaana kasvavien vieraslajien kuten jättipalsamin torjunnan tarvetta.

Ulkoilijoita palvellaan useilla uusilla opasteilla sekä rakentamalla rantakosteikkoon lintujen ja maiseman katselulava. Nykyinen ulkoilureitistö säilyy ennallaan, eikä alueelle tarvita kulkurajoituksia maaston soveltuessa huonosti liikkumiseen. Hoito- ja käyttösuunnitelman on laatinut Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee suojeluesitystä kokouksessaan 23.11.2023.