Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen

Kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeinen kokous pidettiin keskiviikkona 19. kesäkuuta. Kokouksessa päätettiin muun muassa tonttien myymisestä Garden Helsinki-hankkeelle sekä tilojen vuokraamisesta päiväkotikäyttöön osoitteessa Maurinkatu 1.
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui viimeistä kertaa ennen kesätaukoa.  Kuva: Sakari Röyskö
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui viimeistä kertaa ennen kesätaukoa. Kuva: Sakari Röyskö

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan Helsingin kaupungin, kunta-Helsingin sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan vuoden 2023 tilinpäätökset.
Lisäksi Helsingin kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2023 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

Kaupunginvaltuusto päätti tonttien myymisestä Garden Helsinki-projektille. Taka-Töölön alueelle Helsingin jäähallin, Bolt-areenan sekä olympiastadionin läheisyyteen Nordenskiöldinkadun varteen sijoittuva Garden Helsinki -niminen monitoimiareenahanke on ollut suunnitteilla vuodesta 2010 lähtien. Tontit myydään yhtenä kokonaisuutena, kauppahinta on vähintään 21 000 000 euroa.

Valtuusto päätti asemakaavojen muutoksesta Lönnrotinkadulla ja tilojen vuokraamisesta päiväkotikäyttöön Maurinkadulla

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, joka koskee nk. Kaartin lasaretin korttelia osoitteessa Lönnrotinkatu 37. Kortteli oli pitkään valtion omistuksessa mm. sotilassairaalana sekä tutkimus- ja opetuskäytössä, mutta nykyisin sen rakennukset ovat pääosin tyhjillään. Kaavaratkaisu mahdollistaa vajaakäytöllä olevan korttelin uudistamisen ja täydentämisen korkealaatuisella arkkitehtuurilla ympäristön historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja kunnioittaen. Korttelin monipuolinen käyttö tuo alueelle uusia kaupallisia ja julkisia palveluja sekä avaa aiemmin suljetun sisäpihan kaupunkilaisten käyttöön.

Valtuusto päätti myös tilojen vuokraamisesta päiväkotikäyttöön osoitteessa Maurinkatu 1 sijaitsevasta Uudenmaan kasarmin rakennuksesta. Kaupunki toteuttaa peruskorjattavaan rakennukseen tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön 224 lapselle.

Tavoitteena on, että kohde valmistuu joulukuussa 2025, ja että tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2026.  

Valtuusto hyväksyi Tapaninkylän Malmin kauppatie 30 ja Uudenpellonpolku 6 asemakaavan muutoksen. Kaava-alueelle nousee kaksi asuinkerrostaloa. Toisena asemakaavan muutoksena valtuusto hyväksyi nk. Kaartin lasaretin korttelin osoitteessa Lönnrotinkatu 37. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa vajaakäytöllä olevan korttelin uudistamisen ja täydentämisen korkealaatuisella arkkitehtuurilla ympäristön historiallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja kunnioittaen. Korttelin monipuolinen käyttö tuo alueelle uusia kaupallisia ja julkisia palveluja sekä avaa aiemmin suljetun sisäpihan kaupunkilaisten käyttöön.
Korttelin arvokkaimmat rakennukset suojellaan ja korjataan uuteen käyttötarkoitukseen.  

Valtuusto valitsi itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat kaudelle 2024 – 2025. Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Reetta Vanhanen (vihr.) sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloff (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ville Jalovaara (sd.) toukokuun lopussa 2025 päättyväksi toimikaudeksi.

Seuraava valtuuston kokous pidetään 28.8. klo 18. 

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.