Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen pääkaupunkiseudun tiedeyhteistyön toteuttamisesta

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.4. hyväksyä sopimuksen pääkaupunkiseudun tiedeyhteistyöstä sekä yhteistyössä toteutettavien tutkimushankkeiden rahoittamisesta vuosille 2024-2028. Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon kansallisen lapsistrategian toimeenpanosta ja hyväksyi omalta osaltaan Vuoniityn peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen.
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin. Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sopimuksen pääkaupunkiseudun tiedeyhteistyöstä sekä yhteistyössä toteutettavien tutkimushankkeiden rahoittamisesta Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa vuosina 2024–2028. Sopimuksen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. Helsingin kaupunki toimii yhteistyön koordinaattorina.

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki tekee aktiivista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa ja nojautuu parhaaseen riippumattomaan tutkijaosaamiseen omaa toimintaansa uudistaessaan.

Lausunto kansallisesta lapsistrategian toimeenpanosta

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta.

Lausunnossaan kaupunginhallitus toteaa, että kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa tulee kiinnittää erityistä huomioita haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumiseen.

Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten eriarvoistumisen juurisyihin, kuten lapsiperheköyhyyteen, on ensiarvoisen tärkeää. Perheiden sosioekonominen tilanne todentuu monissa lasten hyvinvoinnin indikaattoreissa ja näkyy lasten ja nuorten toimintakyvyissä ja tulevaisuusnäkymissä.

Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteeseen remontti sekä laajennus

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Vuoniityn peruskoulun Heteniityn toimipisteen perusparannuksen ja laajennuksen suunnitelman. Perusparannus ja laajennus toteutetaan, koska toimipisteen tilat eivät ole riittävät alueen kasvavalle palvelutarpeelle. Lisäksi toimipisteen tilat ovat huonokuntoiset ja koulu toimii tällä hetkellä osin tilapäisissä paviljonkirakennuksissa.

Väestöennusteen mukaan Vuosaaren peruspiirissä suomenkielisten 7–15-vuotiaiden määrä laskee noin 150 lapsella vuosina 2022–2037. Samaan aikaan 1–6-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan noin 200 lapsella.

Asia etenee kaupunginvaltuustoon.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.