Helsingin kaupungin palkanmaksun tilanne lähes normaali

Uusien ja selvittämistä vaativien palkkavirheiden määrä on vähentynyt merkittävästi alkuvuoteen verrattuna. Virheiden osuus oli elokuussa alle 2,5 prosenttia kaikista palkkalaskelmista. Palkkavirheiden korjaustahti on ripeä, ja kun uusia virheitä syntyy aiempaa vähemmän, ollaan kaupungin palkanmaksussa lähellä normaalia tilannetta.
Helsingin kaupungin siluetti mereltä päin katsottuna

Uusien ja selvittämistä vaativien palkkavirheiden määrä on vähentynyt merkittävästi alkuvuoteen verrattuna. Virheiden osuus oli elokuussa alle 2,5 prosenttia kaikista palkkalaskelmista. Palkkavirheiden korjaustahti on ripeä, ja kun uusia virheitä syntyy aiempaa vähemmän, ollaan kaupungin palkanmaksussa lähellä normaalia tilannetta.

Elokuussa palkkavirheiden osuus pysyi aiempien kuukausien tapaan palkanlaskennan vakauttamisessa tavoitellun alle kolmen prosentin tasolla. Myös palkanlaskennan asiakaspalveluun tulleiden yhteydenottojen määrä on huhtikuusta alkaen vakiintunut alemmalle tasolle kuin aikaisemman palkkajärjestelmän aikana.

– Pidämme tärkeänä, että uusia virheitä syntyy mahdollisimman vähän, jotta pystymme korjaamaan virheet ripeästi ja työntekijälle kohtuullisessa ajassa”, Talpan toimitusjohtaja Anniina Kitula sanoo.

– Teemme kaupungin sisällä laajaa yhteistyötä ja painotamme erityisesti palkkaan vaikuttavan tiedon laatua ja tietojen toimittamista ajoissa . Kehitämme syksyn aikana edelleen toimintatapoja, jotta työntekijän palkkaan vaikuttavat tiedot ovat oikein koko matkan aina työsopimuksen tekemisestä kaupungin kirjanpitoon saakka, Kitula kertoo.