Helsingin järjestöneuvottelukunnan valmistelu etenee yhteistyössä järjestöjen kanssa – Kerro kantasi neuvottelukunnasta

Helsingin kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston päätöksen 6.6.2022 mukaisesti kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä edistetään verkostomaisella mallilla, jota koordinoidaan kaupunginkansliasta.
Järjestöyhteistyötyöpaja 1. marraskuuta. Kuva: Helsingin kaupunki.
Järjestöyhteistyötyöpaja 1. marraskuuta. Kuva: Helsingin kaupunki.

Helsinkiin ehdotetaan perustettavaksi kaupunkitasoinen järjestöneuvottelukunta järjestöyhteistyön edistämiseksi sekä tarvittaessa toimialatasoisia järjestöneuvottelukuntia. 

Järjestöyhteistyön kehittämisen työpaja  1. marraskuuta kokosi 60 järjestötoimijaa kaupungintalon tapahtumatorille. Tilaisuuteen oli kutsuttu kaupungin kaikkien toimialojen sekä keskushallinon kanssa yhteistyössä toimivia järjestöjä.

Apulaispormestari Daniel Sazonov avasi tilaisuuden ja kuvasi Helsingin kaupungin haluavan vahvistaa kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön rakenteita ja tehdä niistä tuulenkestäviä. Tämän jälkeen kuultiin alustus järjestöneuvottelukunnan tehtävistä ja jäsenten valintaperiaatteista, joita järjestöt pienryhmissä pääsivät tarkemmin käsittelemään. Pienryhmissä keskusteltiin järjestöneuvottelukunnan lisäksi myös kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön hyvistä käytänteistä sekä järjestöjen roolista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

Avustukset, tilat, viestintä ja pienten ja suurten järjestöjen tasapuolinen kohtelu olivat keskeisiä teemoja pienryhmien keskusteluissa kaupungin ja järjestöjen välisestä yhteistyöstä. 

Järjestöneuvottelukunnan tehtäväluonnosta sekä järjestöneuvottelukunnan jäsenten asettamisen periaatteita voi kommentoida myös Kerro kantasi -kyselyssä, joka on auki 7.11.-18.11.2022. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.