Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentaminen on käynnissä

Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentamisen on alkanut Laajasalon Kruunuvuorenrannassa. Esirakentaminen mahdollistaa muun muassa uusien asuntojen ja katujen rakentamisen.
Merenpohjan ruoppausta.

Haakoninlahdella esirakentaminen käynnistyi lokakuun lopussa. Merenpohjassa on aloitettu kuorintaruoppaus, jossa pilaantunut pintakerros kuoritaan pois.

Välitavoitteena on saada meritäyttöpenkereet Haakoninlahdella asuntorakentamiselle tulevan tontin ja Baneerikujan osalta valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.  

Urakka valmistuu kokonaisuudessaan kesäkuussa 2023. Urakoitsijana on Kreate.

Töistä melua ja tärinää lähialueelle, Rantareitin osuus suljetaan

 

Esirakentamiseen sisältyy louhintaa sekä muita työvaiheita, jotka saattavat aiheuttaa lähialueelle melua ja tärinää.

Louhinnat Haakoninlahdessa ja Koirasaaressa alkavat vuodenvaihteessa ja kestävät kahden kuukauden ajan. Louhittavaa on yhteensä noin 2 000 kuutiometriä, joista 800 on veden alla.   

Mahdollisesti häiritseviä työvaiheita ovat lisäksi louhetäytöt ja tiivistys, jotka jatkuvat kevääseen asti.

Töiden vuoksi Rantareitti poistuu käytöstä Turumankadun kohdalta talven aikana. Suljetun alueen pääsee kiertämään Saaristolaivastonkatua pitkin.


Asuntorakentamisen tärkeimpiin keskittymiin lukeutuva alue laajenee merelle
 

Urakassa Koirasaaren edustalla täytetään aiemmin täyttämättä jäänyt kaavan mukainen alue. Esirakentamisen myötä Haakoninlahden ja Koirasaaren edustan maa-alueet laajenevat uudelle Baneerikujalle, venelaitureille, kiinteille aallonmurtajille sekä asuntorakentamisen käyttöön. 

Esirakentaminen mahdollistaa uusien asuntojen, väylien, laitureiden ja aallonmurtajien rakentamisen.

Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentaminen toteutetaan Hiilineutraali Helsinki 2030 -päästövähennysohjelman mukaisesti vähäpäästöisenä. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että työmaalla käytetään vain uusiutuvaa dieseliä ja sähköä.