Eurooppalaiset kaupungit edellyttävät vaikuttavampaa kaupunkipolitiikkaa ja demokratian turvaamista EU-instituutioilta

Merkittävä määrä eurooppalaisia kaupunginjohtajia keskusteli kaupunkien roolista EU-instituutioissa ja eurooppalaisen demokratian turvaamisesta keskiviikkona 8. marraskuuta Barcelonassa järjestetyssä European Mayors Summitissa.
European Mayors Summitin osallistujat allekirjoittivat julkilausuman eurooppalaisen kaupunkipolitiikan ja demokratian puolesta Barcelonassa 8. marraskuuta 2023. Kuva: City of Barcelona
European Mayors Summitin osallistujat allekirjoittivat julkilausuman eurooppalaisen kaupunkipolitiikan ja demokratian puolesta Barcelonassa 8. marraskuuta 2023. Kuva: City of Barcelona

Samassa yhteydessä luovutettiin European Cities for European Politics and Democracy -julkilausuma eurooppalaisen kaupunkipolitiikan ja demokratian puolesta Espanjan EU-neuvoston puheenjohtajamaan edustajalle. Pormestari Juhana Vartiainen oli estynyt osallistumaan päällekkäisen työmatkan vuoksi, joten Helsingin kaupungin edustajana julkilausuman allekirjoitti kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari

- Yhteinen eurooppalainen vaikuttaminen kaupunkienkin tasolla on juuri nyt erityisen tärkeää ensi kesän europarlamenttivaalien ja maailman tilanteen takia. On hienoa, että Helsinki on tämänkaltaisten keskustelujen keskiössä, toteaa Laisaari. 
 
Tilaisuudessa oli mukana useita Eurocities-verkostoon kuuluvia kaupunkeja. Helsinki valittiin kesäkuussa verkoston johtoryhmään, mikä tarjoaa Helsingin kaupungille paremman näkyvyyden EU-instituutioissa sekä kaupunkiulottuvuuden proaktiivista esillä pitämistä EU-politiikassa, rahoitusinstrumenteissa ja lainvalmistelussa. 
 
Ennakkovaikuttamisen ajankohta on nyt erityisen otollinen: kesäkuussa 2024 pidetään europarlamenttivaalit ja myöhemmin syksyllä uusi komissio käynnistää toimintansa.