Esplanadien talviajan kokeiluja arvioitiin työpajoissa kaupunkilaisten ja toimijoiden kanssa

Helsinki laajensi kokeiluluontoisesti ydinkeskustan kävely-, oleskelu- ja pyöräilyalueita viime kesänä. Esplanadien katukokeilu jatkuu vielä loppuvuoteen 2024 asti. Tammikuussa asukasraadin työpajassa arvioitiin alueen talvi-ilmettä ja ideoitiin ensi kesää. Lisäksi kokoonnuttiin uuden, ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa varten perustetun raadin kanssa sekä alueen toimijoiden kesken.
Pohjoisesplanadin talvivalaistusta. Kuva: Teina Ryynänen
Pohjoisesplanadin talvivalaistusta. Kuva: Teina Ryynänen

Esplanadien kokeilun ajaksi on koottu 17-henkinen kaupunkilaisraati, joka tuo erilaisten ja eri tavoin liikkuvien kaupunkilaisten ääniä suunnitteluun. Raati on ollut mukana kehittämässä kävelyalueiden suunnitelmia yhdessä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Tämän lisäksi raati on kokoontunut kävelyalueiden testaamisen ja arvioinnin merkeissä.

Tammikuun lopulla Esplanadien kaupunkilaisraadin työpajassa käytiin läpi loppusyksystä julkaistut Esplanadien seurannan tulokset, kommentoitiin Esplanadien talvi-ilmettä ja ideoitiin Designmuseon edustalle pieniä muutoksia ensi kesäksi. Uutena kokonaisuutena raadille esiteltiin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja sen vaihtoehtoisia ratkaisuja Esplanadeilla ja Kaivokadulla. Raati tarkasteli ja kommentoi vaihtoehtoja.

Kesäkatujen toteutus Designmuseon aukiolla sai kiitosta muun muassa vehreydestä, tanssilavasta ja lasten leikkipaikasta. Ensi kesää varten toivottiin parannuksia aukion saavutettavuuden ja liikkumisen selkeyttämiseen sekä lisää pyörätelineitä ja istumatilaa alueelle. Raadin yleisvaikutelma Esplanadien katukokeilusta on positiivinen kaupunkikokemuksen paranemisen, kauneuden, vehreyden, äänimaiseman rauhoittumisen sekä pyöräliikenteen paranemisen myötä. Talvikaudelle katutilaan kaivattaisiin katettua tilaa ja talvikunnossapito nähdään osin puutteellisena.

Tammikuun lopulla oli myös uuden, ydinkeskustan liikennejärjestelmää varten perustetun raadin tapaaminen. Raadille esiteltiin Helsingin strategian mukaista kävelykeskustan tavoitetta ja ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelman ensimmäisenä ratkaistavana katuna tulee olemaan Kaivokatu, jonka ratkaisu liittyy tiiviisti Esplanadeihin. Raati kommentoi eri vaihtoehtoja ja valitsi sen jälkeen vaihtoehdon, josta he visualisoivat tulevaisuuden toivenäkemyksensä. Visualisoinnissa pohjana oli kadun ilmakuva, jonka päälle sai hahmotella vision käyttämällä apuna kalusteiden, kasvien, liikennevälineiden ja ihmisten pienoishahmoja. Luovimmat rakensivat uusia elementtejä muovailuvahasta.

Toimijoiden työpajassa keskusteltiin muun muassa taksi- ja huoltoliikenteestä. Kuva: WSP Finland
Toimijoiden työpajassa keskusteltiin muun muassa taksi- ja huoltoliikenteestä. Kuva: WSP Finland

Myös Esplanadien alueen toimijoille järjestettiin oma työpaja, jonne kutsuttiin alueen toimijoiden lisäksi kuljetus- ja taksialan asiantuntijoita. Työpajan osallistujille esiteltiin viime kesän mittausten ja kyselyiden tuloksia sekä tulevaisuudessa keskusta-alueelle kohdistuvia korjausrakentamisen toimenpiteitä. Toimijoita pyydettiin kommentoimaan sekä talvi- että kesäkauden kokemuksiaan katukokeilusta ja toiveita tulevaisuuden tilanteesta.

Kokeilun ei pääsääntöisesti nähty tuovan lisäarvoa ja palvelevan yrittäjien tarpeita talvisesonkina. Talven ajan istutukset ja valoaiheet saivat kuitenkin kehuja. Toimijoiden toiveiden pohjalta pyörä- ja autoliikenteen opastusta parannetaan ensi kesäksi liikennemerkkien, opasteiden ja ajoratamerkintöjen avulla. Myös huoltoliikennealueiden merkintöjä parannetaan ja selvitetään huolto- ja saattoliikennepaikkojen lisäämistä.

Jokaisen työpajan tuotokset dokumentoidaan ja kootaan jatkosuunnitteluiden pohjaksi. Liikennejärjestelmän raadille järjestettiin myös toinen työpaja helmikuussa, jossa tarkasteltiin edistettyjä suunnitelmia. Maaliskuussa molemmat raadit laativat yhteisen näkemyksensä toiveista keskustan liikenteen kehittämisestä.