Baanan alikulku avataan perjantaina 28. kesäkuuta

Mannerheimintien sillan peruskorjaus valmistuu. Lähes vuoden kestäneessä siltaurakassa uusittiin Mannerheimintien vanhan sillan betonirunko holveineen. Sillan julkisivut ja ulkoasut eivät muuttuneet. Alikulku aukeaa perjantaina kello 12.
Alikulku tiistaina 25. kesäkuuta. Ennen avausta tunneli vielä pestään ja kattoon asennetaan uusi valaistus.  Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus
Alikulku tiistaina 25. kesäkuuta. Ennen avausta tunneli vielä pestään ja kattoon asennetaan uusi valaistus. Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus

Uusi, raudoitettu betoniholvi kestää paremmin ajoneuvo- ja raitiotieliikenteen aiheuttaman kuormituksen. Aikaisemmin Mannerheimintiellä oli rajoitettu raskaampien kuljetusten kulkua sillan kohdalla.

– Sillan peruskorjaus vaati paljon työnaikaista erikoissuunnittelua ja teimme hyvää yhteistyötä eri tahojen kuten kaupunginmuseon kanssa. Olen iloinen, että sillan uusiminen valmistuu ja saamme avattua sillan alikulun käyttöön entistä ehompana, sanoo projektinjohtaja Antti-Juhani Lehtinen.

Sillan päällä kulku jatkuu vielä nykyisillä reiteillä, ja Mannerheimintien ajokaistat sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät rakennetaan valmiiksi kesän aikana.

Ainakin 100 vuoden käyttöikä uudelle betoniholville

Silta uusittiin kahdessa osassa niin, että puolet sillasta oli koko ajan yläpuolisen liikenteen käytössä.

Uusi raudoitettu betoniholvi vastaa nykyohjeita ja vaatimuksia. Se rakennettiin vanhan holvin tilalle tarkasti mittojen mukaan ja se tukeutuu molemmin puolin vanhaan kiviseen kantamuuriin. Holvin yläpintaan asennettiin vedeneristys ja yläpuolelle kadun pintarakenteet. Holvin alapinta tasoitettiin ja maalattiin.

– Uuden betoniholvin suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta, kuten nykyään silloille yleensä. Uskon, että nykyisillä ja tulevilla kuntoseurannan menetelmillä tuohon päästäänkin ja ehkä ylikin, sanoo projektinjohtaja Riku Kytö kaupunkiympäristön toimialalta.

Rakennus- ja purkutyöt sujuivat normaaliin tapaan. Vanhojen rakenteiden yhteydessä käytetyt rakenteet tarkentuivat niiden paljastuessa kaivu- ja purkutöiden yhteydessä ja tämän vuoksi suunnitelmadetaljeja ja rakenteita jouduttiin päivittämään kesken urakan.

Talvi hidasti sillan rakentamista

Talvella tarvittavat raskaammat sääsuojat ja tehokkaampi lämmitys aiheuttivat ylimääräisiä työvaiheita, jotka veivät aikansa ja pidensivät urakkaa. Sillan rakentaminen sujui silti talven aikana, vaikka esimerkiksi ensimmäisen betonivalun kuivuminen kesti pidempään.

Uusi pintarappaus on ulkonäöltään tasaisempi

Alapinnaltaan holvi ei ole täysin samannäköinen kuin vanha kirjavaksi rapautunut pintarappaus. Uusi pinta on tasaisempi ja vaaleampi, mutta pintaan valittiin aiempaan holviin viittaava lämpimämpi sävytys.

Alikulun valaistus uusittiin

Alikulku sai urakassa myös uuden valaistuksen. Valoa heijastuu aikaisempaa enemmän seinien ja katon kautta väylälle. Tarkoituksena on lisätä avaruuden tunnetta väylällä ja parantaa turvallisuuden tunnetta pimeän aikaan. Valo ympäröivillä pinnoilla luo avaramman tunteen ympäristöstä alikulun käyttäjälle ja siten parantaa turvallisuuden tunnetta pimeän aikaan.