Asfaltointityö ei saa aiheuttaa vaaraa kadun käyttäjille

Asfaltointityön liikennejärjestelyjä koskevat samat vaatimukset kuin muitakin yleisellä alueella suoritettavia töitä. Vilkkaimmilla kaduilla asfaltointeja ei saa tehdä ruuhka-aikoihin.
Asfaltointia Vilhomvuorenkadulla. Kuva: Elli Pulkkinen
Asfaltointia Vilhomvuorenkadulla. Kuva: Elli Pulkkinen

Kaupunki antaa työtä koskevat määräykset kaivutyöpäätöksessä, ja kaivutyön paikkausasfaltointi tulee tehdä samojen liikennejärjestelyperiaatteiden ja määräysten mukaisesti kuin varsinainen kaivutyö.  

Liikenne pitää ohjata turvallisesti asfalttityömaan ohi  

Asfaltointitöissä on kiinnitettävä erityistä huomiota jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen. Kiertotien osoittamiseen on käytettävä riittävästi liikenteenohjaajia, jos työkohdetta ei rajata rakenteellisesti erilleen liikkujista.

Liikenteenohjaajia on käytettävä myös silloin, kun eri suuntiin kulkevaa ajoneuvoliikennettä joudutaan vuorottelemaan samalla kaistalla tai jos työn aikaiset väistämisvelvollisuudet ovat epäselviä.

Ruuhka-aikaan asfaltointitöitä ei saa tehdä vilkkaimmilla kaduilla.  

Työkoneiden varastoalueelle pitää hakea lupa

Jos työkaluston säilyttämiseen tarvitaan varastointialueetta, sille on haettava erillinen aluevuokraus. Asfaltoitavaa aluetta saa varata ainoastaan työn suorittamisen vaatiman ajan, eikä työkalustoa saa säilyttää tarkoitukseen sopimattomilla liikenne- ja kulkuväylillä.

Yhteistyö Helsingin kaupungin ja poliisin kanssa jatkuu

Helsingin kaupungin alueiden valvonta ja Helsingin poliisi jatkavat tiivistä yhteistyötään katutyömaiden liikennejärjestelyjen valvonnassa. Helsingin poliisi on puuttunut viime vuosina useiden katutyömaiden liikennejärjestelyiden laiminlyönteihin ja puutteisiin kaupungin yleisten alueiden tarkastajien tukena.  

Poliisi voi sakottaa puhtaanapitolain tai tieliikennelain perusteella

Kaupunki valvoo työmaille antamiensa määräysten noudattamista ja niiden liikennejärjestelyjä yhteistyössä poliisin kanssa. Poliisi on ainoa viranomainen, joka voi määrätä sakon, jos työmaan järjestelyt vaarantavat liikenneturvallisuuden tai työmaa ei ole tehnyt kaupungille lain vaatimaa ilmoitusta.

Kaupungin alueiden valvonta on yhteydessä poliisiin, kun se havaitsee vaarallisia työmaajärjestelyitä tai poliisi voi oma-aloitteisesti puuttua havaittuihin epäkohtiin.

Kaupunkilaiset voivat ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista kaupunkiympäristön asiakaspalveluun tai hel.fi/palaute kautta.