Alustava tilinpäätös 2023: Kunta-Helsingin tilinpäätös toteutui hieman talousarviota parempana

Ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jälkeinen tilinpäätös on valmistumassa. Helsingin kaupungilla on ainoana kuntana järjestämisvastuu myös sosiaali- terveys- ja pelastustoimen palveluista. Helsingin kaupunki jakautuu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan ja kunta-Helsinkiin, joka kattaa muut kaupungin toiminnot. Helsinki laatii erillistilinpäätökset kunta-Helsingistä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialasta sekä koko Helsingin kaupungista.
Ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jälkeinen tilinpäätös on valmistumassa. Alustavan tilinpäätöksen mukaan kunta-Helsingin talous toteutui hieman talousarviota parempana. Kunta-Helsinki tarkoittaa kaupungin kaikkia muita toimintoja kuin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa. Kuva: Antti Pulkkinen
Ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen jälkeinen tilinpäätös on valmistumassa. Alustavan tilinpäätöksen mukaan kunta-Helsingin talous toteutui hieman talousarviota parempana. Kunta-Helsinki tarkoittaa kaupungin kaikkia muita toimintoja kuin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa. Kuva: Antti Pulkkinen

Kunta-Helsingin talous toteutui hieman talousarviota parempana. Kuntien vuoden 2023 tilinpäätöksiä parantaa vielä sote-uudistusta edeltävän vuoden 2022 korkeamman veroprosentin tilitykset, ns. sote-uudistuksen verohännät. Kunta-Helsingin toimintatuloja kertyi 19 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa ja toimintamenot ylittivät talousarvion 78 miljoonalla eurolla. Heikko suhdanne vähensi maanmyyntituottoja ja palkkaratkaisu sekä yleinen kustannustason nousu kasvattivat kaupungin menoja.  

Verotuloja kertyi 2 038 miljoonaa euroa. Verotulot sisältävät 222 miljoonaa euroa vuoden 2022 korkeamman veroprosentin tuloja. Vuosikatteeksi muodostui 815 miljoonaa euroa ja tulokseksi 437 miljoonaa euroa, joka on 12 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Vuodesta 2024 alkaen aiempien vuosien korkeampi veroprosentti ei enää vaikuta. 

Väestönkasvu edellyttää investointeja

Kaupungin on rahoitettava vero- ja muilla tuloillaan palvelujen kustannukset sekä myös investointinsa. Kasvavan kaupungin talouden tasapainoa (yli- tai alijäämäisyyttä) kuvaa tilinpäätöksen rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta. Tuloslaskelman mukainen vuosikate käytetään kaupungin investointien rahoittamiseen. Vaikka vuonna 2023 tilikauden tulos oli 437 miljoonaa euroa, oli toiminnan ja investointien rahavirta juuri ja juuri tasapainossa, eli 23 miljoonaa euroa. 

Helsingin asukasmäärä kasvoi voimakkaasti ja väestönkasvu edellyttää investointeja myös palvelurakennuksiin ja kaupunkirakenteeseen. Kunta-Helsinki investoi yhteensä 849 miljoonalla eurolla, josta koulujen ja muiden rakennusten osuus oli 289 miljoonaa euroa, suurien liikennehankkeiden 140 miljoonaa euroa sekä katujen ja liikenneväylien 92 miljoonaa euroa. 

Helsinki investoi paljon myös tytäryhteisöjen kautta. Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy investoi yli 186 miljoonaa euroa joukkoliikenneinfraan. Kaupungin investoinnit pystyttiin rahoittamaan 99 prosenttisesti tulorahoituksella. Kunta-Helsingin lainakanta ei kasvanut vuonna 2023, vaan lainannostotarpeet siirtyivät vuodelle 2024.  

Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan talous toteutui ennustettua paremmin

Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan talous toteutui ennustettua paremmin. Toimialan tulot toteutuivat 43 miljoonaa euroa talousarviossa oletettua parempina mm. kasvaneista asiakasmaksuista, valtiovarainministeriön käynnistysavustuksista sekä kunta-Helsingille tuotettujen palvelujen kasvun takia. 

Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan toimintamenot ylittyivät yhteensä 32 miljoonalla eurolla ja toimintakate toteutui -2 569 miljoonan euron tasolla, 11 miljoonaa euroa talousarviossa oletettua parempana. Toimiala sai hyvinvointialueiden valtionosuutta 2 601 miljoonaa euroa. Vuosikatteeksi muodostui 40 miljoonaa euroa ja tulokseksi 29 miljoonaa euroa. Toteuman ja vuoden 2023 aikana esitettyjen ennusteiden välistä eroa selittää erityisesti loppuvuoden ja tilinpäätösvaiheen toimintatulojen ennustettua suurempi kasvu.   

Helsingin kaupungin lopulliset tilinpäätösluvut sekä konsernitilinpäätösluvut valmistuvat myöhemmin. Vuoden 2023 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 18.3.2024 ja valtuustossa 19.6.2024.