kansi

Tabellbilagor

Berättelse
Helsingfors stad kommunalförvaltning
Åttonde årgången
1895
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1896.

Innehåll

Sivut

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.1*-25*

Väderlek. Temperatur.26*-28*

Befolkning. Dödlighet. Sjuk- och helsovård.29*-53*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.54*-78*

Domstolarnas, polisens, fattigsakförarens och brandverkets verksamhet.79*-88*

Fattigvård.89*-93*

Fabriker och handtverkerier. Import, export och sjörörelse. Passagerare och godsrörelse. Telegraf, telefon och post. Sparbanker.94*-118*

Beskattning. Finanser. Ekonomi.119*-157*

Allmänna val.158*-159*

Diagram.1*-4*

Situationsplan.
Pl.I. Vattenverket i Gammelstaden.
1

Pl.II. Eskiss till sjukhus för Helsingfors stad.2

Sakregister161*-172*

 

Kaikki tilastot