kansi

Tabellbilagor

Berättelse
Helsingfors stad kommunalförvaltning
Sjette årgången
1893
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1895.

Innehåll

Sivut

Areal. Väderlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård.7*-29*

Undervisningsväsende. Bibliotek.30*-37*

Allmänna val.38*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor.39*-48*

Gärdar, byggnader, rum och hushäll.49*-52*

Fabriker och handtverk. Telegraf. Telefon. Post. Passagerare- och godsrörelse.53*-75*

Sparbanker.76*

Gator. Afloppskanaler.77*-88*

Vattenledning.89*

Gasbelysning.90*

Fattigvård.91*-96*

Beskattning. Finanser.97*-124*

Grafiska teckningar.1-2

Sakregister125*-136*

 

Kaikki tilastot