kansi

Tabellbilagor

Berättelse
Helsingfors stad kommunalförvaltning
Fjerde årgången
1891
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1894.

Innehåll

Sivut

Areal. Väderlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård.7*-27*

Undervisningsväsende. Bibliotek.28*-34*

Allmänna val.35*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor.36*-45*

Gårdar och byggnader.46*-49*

Telegraf. Telefon. Post. Fabriker och handtverk. Passagerare- och godsrörelse.50*-71*

Sparbanker.72*

Gator. Afloppskanaler73*-83*

Vattenledning.84*

Gasbelysning.85*

Fattigvård.86*-90*

Beskattning. Finanser.91*-114*

Sakregister115*-124*

 

Kaikki tilastot