kansi

Tabellbilagor

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Elfte årgången
1898
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1899.

Innehåll

Sivut

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.1*-28*

Väderlek. Temperatur.29*-31*

Befolkning. Dödlighet. Sjuk- och Helsovård32*-60*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.61*-85*

Domstolarnas, polisens, fattigsakförarens och brandverkets verksamhet.86*-94*

Fattigvård.95*-99*

Näringsidkare, fabriker och handtverkerier. Import, export och sjörörelse.
Passagerare- och godsrörelse. Telegraf, telefon och post. Sparbanker.
100*-126*

Beskattning. Finanser. Ekonomi.127*-173*

Allmänna val.174*-175*

Sakregister177*-187*

 

Kaikki tilastot