kansi

Tabellbilagor

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Tionde årgången
1897
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1898.

Innehåll

Sivut

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afloppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.1*-26*

Vederlek. Temperatur.27*-29*

Befolkning. Dödlighet. Sjuk- och Helsovård.30*-58*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.59*-82*

Domstolarnas, polisens, fattigsakförarens och brandverkets verksamhet.83*-91*

Fattigvård.92*-97*

Näringsidkare, fabriker och handtverkerier. Import, export och sjörörelse. Passagerare*- och godsrörelse. Telegraf, telefon och post. Sparbanker.97*-124*

Beskattning. Finanser. Ekonomi.125*-170*

Allmänna val.172*-173*

Sakregister175*-185*

 

Kaikki tilastot