kansi

Tabellbilagor

Berättelse
Helsingfors stad kommunalförvaltning
Femte årgången
1892
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1894.

Innehåll

Sivut

Areal. Väderlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård.7*-29*

Undervisningsväsende. Bibliotek.30*-36*

Allmänna val.37*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor38*-47*

Gårdar och byggnader.48*-51*

Telegraf. Telefon. Post. Fabriker och handtverk. Passagerare- och godsrörelse.52*-73*

Sparbanker.74*

Gator. Afloppskanaler.75*-86*

Vattenledning.87*

Gaslysning.88*

Fattigvård.89*-94*

Beskattning. Finanser.95*-121*

Sakregister123*-134*

 

Kaikki tilastot