kansi

Tabellbilagor

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Tolfte årgången
1899
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1900.

Innehåll

Sivut

Areal. Gårdar. Tomter. Gator. Afioppskanaler. Kajer. Vattenledning. Gasbelysning.1*-30*

Väderlek. Temperatur.31*-33*

Befolkning. Dödlighet. Sjuk- och Helsovård.34*-63*

Högre och lägre undervisningsväsendet. Folkbibliotek och läsesalar.63*-89*

Domstolarnas, polisens, fattigsakförarens och brandverkets verksamhet.90*-98*

Fattigvård.99*-103*

Näringsidkare, fabriker och handtverkerier. Import, export och sjörörelse.
Passagerare- och godsrörelse. Telegraf, telefon och post. Sparbanker.
104*-132*

Beskattning. Finanser. Ekonomi.133*-181*

Allmänna val.182*-183*

Sakregister185*-194*

 

Kaikki tilastot