Helsingin kaupunki

 

 

 

Ympäristölautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 11.6.2013 klo 16.15

Kokouspaikka: Viikinkaari 2a, kokoushuone Fastholma

Ympäristöjohtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Ympäristölautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Sirpa Norvio (varalla Joona Haavisto) ja Tuula Palaste-Eerola (varalla Anita Vihervaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

Ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö

1

Lausunto kaupunginhallitukselle Veturitien liikennesuunnitelmasta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Piirustus 5845-7

2

Piirustus 6179-7

3

Piirustus 6180-7

4

Muistio Pasilan silta joukkoliikennekaduksi, Liikenteelliset vaikutukset ja yhteiskuntataloudelliset hyödyt, 28.3.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Ympäristöjohtaja

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Määräaikaisen hoitajan määrääminen ympäristöterveyspäällikön virkaan pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikkö

2

Lausunnon antaminen Etu-Töölön, Nervanderinkatu 13, asemakaavan muutosehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 selostus, päivätty 16.4.2013, päivitetty Kslk:n 16.4.2013 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 kartta, päivätty 16.4.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

3

Lausunnon antaminen Laajasalon Puuskaniementien asemakaavan muutosehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 selostus, päivätty 23.4.2013, päivitetty Kslk:n 23.4.2013 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 kartta, päivätty 23.4.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

4

Lausunto Keskuspuiston keskiosan asemakaavaehdotuksesta pdf html

 

Vastaehdotus
Stranius Leo
Lisäys toisen kappaleen jälkeen:

Luonnonsuojelua koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset hyötyisivät eräistä täsmennyksistä. Monen luo-alueen merkittävimmät luontoarvot liittyvät puuston luonnontilaisen kaltaiseen rakenteeseen ja pitkään harjoitettuun hallittuun hoitamattomuuteen. Tämä näkyy mm. Metso-selvitysten tuloksissa, joissa paikallistetuista arvokkaimmista metsäkohteista osa sijaitsee nyt esitettyjen luo-alueiden ulkopuolella.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus
Stranius Leo + Hartikainen Jyrki
Lisäys yllä olevan kappaleen jälkeen:

Lisäksi alueella on monipuolisia kasvillisuus- ja lintukohteita, joiden arvot niin ikään hyötyisivät siitä, jos kohteiden puuston annettaisiin kehittyä ilman merkittäviä metsänhoitotoimia. Siksi luo-alueiden rajauksia voisi vielä uudelleen tarkistaa ja niiden kaavamääräys voisi kirjoittaa esimerkiksi seuraavaan muotoon: Metsiä voidaan hoitaa ulkoilumetsinä jättämällä kuitenkin puustorakenteen arvokkaimmat, luonnontilaisen kaltaiset tai lahopuustoiset elinympäristöt (Metso I ja Metso II luokat kohteet, korpialueet sekä kääpä- ja orvakkalajistolaan edustavimmat kuviot) kehittymään mahdollisimman luonnontilassa. Alueiden ulkoilukäytön turvallisuuden kannalta perustellut yksittäisten puiden kaadot sekä lehtokohteiden perustellut hoitotoimenpiteet ovat sallittuja myös luo-alueilla.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus
Stranius Leo + Hartikainen Jyrki
Lisäys yllä olevan kappaleen jälkeen:

Lisäksi alueella on monipuolisia kasvillisuus- ja lintukohteita, joiden arvot niin ikään hyötyisivät siitä, jos kohteiden puuston annettaisiin kehittyä ilman merkittäviä metsänhoitotoimia. Siksi luo-alueiden rajauksia voisi vielä uudelleen tarkistaa ja niiden kaavamääräys voisi kirjoittaa esimerkiksi seuraavaan muotoon: Metsiä voidaan hoitaa ulkoilumetsinä jättämällä kuitenkin puustorakenteen arvokkaimmat, luonnontilaisen kaltaiset tai lahopuustoiset elinympäristöt (Metso I ja Metso II luokat kohteet, korpialueet sekä kääpä- ja orvakkalajistolaan edustavimmat kuviot) kehittymään mahdollisimman luonnontilassa. Alueiden ulkoilukäytön turvallisuuden kannalta perustellut yksittäisten puiden kaadot sekä lehtokohteiden perustellut hoitotoimenpiteet ovat sallittuja myös luo-alueilla.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus
Stranius Leo + Hartikainen Jyrki
Lisäys pohjaesityksen neljännen kappaleen kolmanneksi lauseeksi (ISOILLA):

Entisen Maunulan ampumarata-alueen voimakkaimmin pilaantunut alue on kaavassa osoitettu ohjeelliseksi alueeksi, jolla on maaperän pilaantuneisuudesta johtuva riskinhallintatarve. Aloitettuja riskitarkasteluja on tarpeen jatkotyöstää. SAMASSA YHTEYDESSÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA ALUEEN LUONTOARVOJA OMAAVAT METSÄT, JOIDEN ARVOJEN SÄILYMINEN SAATTAA VAARANTUA TOIMENPITEIDEN TAKIA. Tarvittavat kunnostus- ja riskinhallintatoimet tulee priorisoida ja ne tulee suunnitella ja aikatauluttaa alueella lähivuosina tehtävien luonnonhoitotöiden kanssa samanaikaisiksi, etenkin kun metsänhoitotoimia voidaan mahdollisesti hyödyntää osana riskinhallintaa.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus
Stranius Leo + Hartikainen Jyrki
Viidennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi maininta meluntorjunnan toteutuksesta:

Meluntorjunta on toteutettava olemassa oleva kasvillisuus säilyttäen tavalla, joka ei vaurioita alueen luontoarvoja ja viihtyvyyttä.

Vastaehdotus
Stranius Leo + Hartikainen Jyrki
Lisäys loppuun:

Kaavaehdotuksen sijoittamisratkaisut pienentävät jonkin verran nykyisiä yhtenäisempiä metsäalueita. Niiden osalta kannattaisi harkita esimerkiksi parkkipaikan sijoittamista uimahallin ja lämpökeskuksen väliseen, itäpuolella olevaan, metsäkaistaleeseen.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehd./ Leo Stranius/ Lisäys loppuun:
JAA: 5, EI: 4, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
Päätös: Esityksen mukaan

Vastaehdotus
Stranius Leo + Hartikainen Jyrki
Lisäys loppuun:
Melu- ja ympäristöhaittoja voitaisiin vähentää myös autoilua kevyempää ja ympäristöystävällisempää liikennettä suosimalla.

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehd./ Leo Stranius/ Lisäys loppuun:
JAA: 2, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 0
Vastaehdotus hyväksyttiin

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 selostus, päivätty 26.3.2013, päivitetty Kslk:n 26.3.2013 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kartta, päivätty 26.32013

3

0692_1_ak12185_HavainnekuvaA4_netti.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

5

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Käpylän Kisakylän asemakaavaehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 16.4.2013, päivitetty Kslk:n 16.4.2013 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle Taivallahden kasarmialueen asemakaavan muutosehdotuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12193 kartta, päivätty 16.4.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12193 selostus, päivätty 16.4.2013, päivitetty Kslk:n 16.4.2013 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva 16.4.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin pysäköintipolitiikka -luonnoksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Raporttiluonnos: Helsingin pysäköintipolitiikka 9.4.2013

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Ympäristövalvontayksikkö

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ELYn kehotuskirje

 

2

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Mätäjoen liuotinpäätön vesistötarkkailutuloksia

 

3

Ympäristölautakunnan lausunto Vantaan Energia Oy:n ympäristölupahakemuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö ympäristönsuojeluviranomaiselle

2

Vantaan Energia Oyn ympäristölupahakemus

3

Ympäristölupahakemuksen liitteet

 

4

Ympäristölautakunnan lausunto Lassila & Tikanoja Oyj:n hakemuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö ympäristönsuojeluviranomaiselle

2

lausuntopyynnön liite

 

5

Ympäristölautakunnan lausunto rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta pdf html

 

Esityksen muutos
Forss Pertti
Esittelijä poisti kokoussovelluksen kappaleen 42: Ympäristölautakunta toteaa, että massojen varastointi voidaan aloittaa ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Vastaehdotus
Niemi Matti + Stranius Leo
Lisätään kappaleen 29 loppuun seuraavat virkkeet:

Lautakunta toteaa, että massojen käsittely lähellä päiväkotia, koulua ja asuinaluetta tuottaa kohtuutonta  haittaa alueen asukkaille. Lautakunta suhtautuu kielteisesti hankkeeseen, joka haittaisi alueen virkistys- ja luontoarvoja. Myöskään asukkaiden kuulemista ei ole toteutettu asianmukaisesti.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehd./ Matti Niemi/ Lisätään kappaleen 29 loppuun seuraavat virkkeet:

Lautakunta toteaa, että massojen käsittely lähellä päiväkotia, koulua ja asuinaluetta tuottaa kohtuutonta  haittaa alueen asukkaille. Lautakunta suhtautuu kielteisesti hankkeeseen, joka haittaisi alueen virkistys- ja luontoarvoja. Myöskään asukkaiden kuulemista ei ole toteutettu asianmukaisesti.
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0

Vastaehdotus hyväksyttiin

Vastaehdotus
Niemi Matti + Stranius Leo
Lisätään edellisten loppuun:

Ympäristölautakunnan mielestä tulisi etsiä vaihtoehtoisia paikkoja hankkeen toteuttamiseen.

2 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehd./ Matti Niemi/ Lisätään edellisten loppuun:

Ympäristölautakunnan mielestä tulisi etsiä vaihtoehtoisia paikkoja hankkeen toteuttamiseen.
JAA: 4, EI: 5, Tyhjiä: 0, Poissa: 0

Vastaehdotus hyväksyttiin

Eriävä mielipide
Forss Pertti
Esittelijä jätti eriävän mielipiteen pj Niemen molempiin vastaehdotuksiin.

Liitteet

1

ESAVI:n lausuntopyyntö ympäristökeskukselle rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta; maa- ja kiviainesten ym. välivarastointi ja esikäsittely Tattarisuolla ja hakemus toiminnan aloittamiseksi

2

Rakennusviraston ympäristölupahakemus, Tattarisuo

3

Täydennys ympäristölupahakemukseen

 

6

Ympäristölautakunnan lausunto Rudus Oy:n ympäristölupahakemuksesta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö ympäristönsuojeluviranomaiselle

2

ESAVIn lausuntopyynnön liite

 

7

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toiminta vuonna 2012 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2012

 

8

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksen jättämiselle annetun määräajan pidentämisestä pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

ESAVI:n päätös 23.5.2013 nro 100/2013/2

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

9

Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2012. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2012, velvoitetarkkailuraportti

 

Ympäristöterveysyksikkö

1

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

2

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen Sepahanille pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Sepahanille ja elintarvikkeiden käyttöä ja hävitystä koskeva päätös

2

Sepahanin kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen tehostamiseksi annettavan uhkasakon asettamisesta.pdf

3

Tarkastuskertomus, Sepahan, Tallinnan marketti, 18.4.2013.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Puheenjohtaja

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Ympäristöjohtaja

4

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

Helsingissä 11.06.2013

Pirjo Moberg, hallintosihteeri

puhelin +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi

 

Matti Miinalainen, verkkotiedottaja

puhelin +358 9 310 31520

matti.miinalainen@hel.fi