Helsingin kaupunki

 

 

 

Yleisten töiden lautakunta

 

 

Päätöstiedote nro 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika: 15.12.2015 klo 15.00

Kokouspaikka: Elimäenkatu 5

Kaupungininsinööri

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Yleisten töiden lautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla yleisten töiden lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Paananen ja Möller sekä varatarkastajiksi jäsenet Valokainen ja Nyholm.

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

3

Ilmoitusasiat pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

4

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

 

5

Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä rakennusviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2016 sekä siihen sisältyvät käyttötalous- ja investointiosien tulosbudjetit.

Samalla lautakunta päätti, että katu- ja puisto-osaston osastopäälliköllä on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisiä tarkistuksia katu- ja puistoinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.Käsittely

- Vastaehdotus 1
Möller Antti
Lisäysesitys:

s. 43: “Pysäköinnintarkastajien liikkuvuuden parantamiseksi kokeillaan Segway -tyyppisiä laitteita sekä sähköavusteisia polkupyöriä. Näiden ja kamera- auton tuomien mahdollisuuksien avulla valvontaprosessia uudistetaan. Samalla pysäköinninvalvonnalle asetetaan alueelliset valvontatavoitteet.”

=> Muutetaan muotoon:

s. 43: “Pysäköinnintarkastajien liikkuvuuden parantamiseksi kokeillaan Segway -tyyppisiä laitteita sekä sähköavusteisia polkupyöriä. Näiden ja kamera- auton tuomien mahdollisuuksien avulla valvontaprosessia uudistetaan. Kesällä 2015 polkupyörän selästä toteutetun pysäköinninvalvontapilotin kokemuksia hyödynnetään vääriin paikkoihin suuntautuvan pysäköinnin valvonnassa. Samalla pysäköinninvalvonnalle asetetaan alueelliset valvontatavoitteet.”

Liitteet

1

Toimintasuunnitelma 2016

2

Investointiohjelma 2016 kadut ja liikenneväylät

3

Investointiohjelma 2016 puistot

4

Katu- ja puistohankkeet 2016 kartta

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

6

Rakennusviraston vuoden 2015 talousarviosta käyttämättä jäävien investointimäärärahojen ylitysesitys pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Rakennusviraston investointien ylitysesitys vuodelta 2015 vuodelle 2016

 

HKR-Rakennuttaja

1

Töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poisto sekä pintojen suojaus, hankinnan väliaikainen järjestäminen, DH-Pesut Oy ja HP-Pesu Oy, enintään 300 000 euroa (alv 0 %) pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

DH-Pesut Oyn tarjous 25.11.2015.jpeg

2

HP-Pesu Oyn tarjous 25.11.2015.pdf

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Arkkitehtuuriosasto

1

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma pdf html

 

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Muutokset:
Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelmasta poistetaan kokonaan kappale 2.6 luonnonhoito, liite 1 Myllypuron-Roihupellon-Puotinharjun aluesuunnitelman luonnonhoidon osuuden vuorovaikutusraportti – asukaspalaute ja liite 2 Luonnonhoidon osuus sekä esityslistan liitteet 11,12,15 ja 16.

Liitteet

1

Myllypuron, Puotinharjun ja Roihupellon aluesuunnitelma 2016-2025, luonnos

2

ALUEKORTTI_Hallainvuori

3

ALUEKORTTI_Karhunkaatajan_alue

4

ALUEKORTTI_Myllypuron_keskusta

5

ALUEKORTTI_Myllypuron_pientaloalue

6

ALUEKORTTI_Myllypuron_virkistysalue

7

ALUEKORTTI_Puotinharju

8

ALUEKORTTI_Puu-Myllypuro

9

ALUEKORTTI_Roihupellon_teollisuusalue

10

Asukaskyselyn yhteenveto

11

Luonnonhoidon suunnitelma

12

Luonnonhoidon vuorovaikutusraportti

13

Aluesuunnitelman tarveselvitys

14

Lumilogistiikkaselvitys

15

Myllypuro ja Roihupelto hakkuutyöt

16

Myllypuro ja Roihupelto pienpuuston hoito

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

Katu- ja puisto-osasto

1

Talveen varautuminen, lumensulatuslaitteen kokeilu keväällä 2015 sekä lumenvastaanottopaikat vuonna 2050 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

2

Sienakuja, Umprakuja, Temperankatu, Oranssikuja, Sinooperikuja, Okrakuja, Avajaisaukio, Turkoosikuja, Ultramariinikuja, Akvarellinkatu, Karmiinikuja, katusuunnitelmien hyväksyminen, nrot 30448/1-30458/1, Kaarela pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro 30448/1

2

Suunnitelmapiirustus nro 30448/1

3

Koostepiirustus nro 30448/2

4

Suunnitelmaselostus nro 30449/1

5

Suunnitelmapiirustus nro 30449/1

6

Suunnitelmaselostus nro 30450/1

7

Suunnitelmapiirustus nro 30450/1

8

Suunnitelmaselostus nro 30451/1

9

Suunnitelmapiirustus nro 30451/1

10

Suunnitelmaselostus nro 30452/1

11

Suunnitelmapiirustus nro 30452/1

12

Suunnitelmaselostus nro 30453/1

13

Suunnitelmapiirustus nro 30453/1

14

Suunnitelmaselostus nro 30454/1

15

Suunnitelmapiirustus nro 30454/1

16

Suunnitelmaselostus nro 30455/1

17

Suunnitelmapiirustus nro 30455/1

18

Suunnitelmaselostus nro 30456/1

19

Suunnitelmapiirustus nro 30456/1

20

Suunnitelmaselostus nro 30457/1

21

Suunnitelmapiirustus nro 30457/1

22

Suunnitelmaselostus nro 30458/1

23

Suunnitelmapiirustus nro 30458/1

 

3

Taidemaalarinpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Kaarela, nro VIO 5762/1 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5762/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5762/1

3

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5762/2

 

4

Avajaispuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Kaarela, nro VIO 5763/1 pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5763/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5763/1

3

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5763/2

 

5

Yleisten töiden lautakunnan lausunto kuntalaisaloitteesta, pyöräkaista Hämeentielle välillä Hakaniemi−Sörnäinen pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloite, pyöräkaista Hämeentielle, 11.11.2015

2

Kunnan asukkaan aloite, pyöräkaista Hämeentielle, 11.11.2015 (julkaisuversio)

 

6

Suurten lavakokojen käytöstä maksettava korvaus lumenajossa kilpailutetuissa ylläpitourakoissa pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan äänestyksen jälkeen 6-2

Käsittely

- Vastaehdotus 1
Sahlberg Pörrö + Möller Antti
Yleisten töiden lautakunta on tehnyt  5.2.2015 kokousessaan seuraavan päätöksen:

Yleisten töiden lautakunta päätti, että tämän päätöksen mukaiset korvausperusteet ovat voimassa talvikauden 1.1.2015 - 30.4.2015. Yleisten töiden lautakunta on 2.12.2014 päättänyt palauttaa selvityksen lumikuormien vähimmäislavakoon kasvattamisesta uuteen valmisteluun siten, että pieniä kuormia (15 m3) hyväksyttäisiin jatkossa enää siellä, missä töiden tekeminen ei isommilla koneilla onnistu. Jotta lautakunnan tahtotilaa eli lumikuormien suurentamista saataisiin edistettyä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä päätöstä korvausperusteista koko sopimusten loppukauden osalta tässä vaiheessa vaan tarkistella asiaa uudestaan siinä vaiheessa kun selvitys valmistuu.

Lautakunnan tahtotila on edelleen se, että pienistä lumikuormista pyrittäisiin luopumaan nopeammassa aikataulussa. Tämän vuoksi lautakunta päättää, että tässä päätöksessä olevat korotetut hinnat suuremmille kuormille ovat voimassa 31.4.2016 asti. Lautakunta pyytää virastoa valmistelemaan esityksen siitä, miten jatkossa pieniä kuormia (15m3) hyväksyttäisiin enää siellä, missä töiden tekeminen ei isommilla koneilla onnistu.

1 Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Sahlberg Pörrö
JAA: 6, EI: 2, Tyhjiä: 0, Poissa: 1
JAA: Koulumies Terhi, Nyholm Henrik, Paananen Eija, Pasterstein Dennis, Rguibi Mariam, Valokainen Tuomo
EI: Möller Antti, Sahlberg Pörrö
Poissa: Landén Maria

Päätöshistoria

[pdf] [html]

 

 

7

Sähköautojen latauspisteiden myynti Helen Oy:lle pdf html

 

Päätös
Ehdotuksen mukaan

Liitteet

1

Sähköautojen latauspisteet

2

Kauppakirja latauspisteiden myynnistä

 

Helsingissä 15.12.2015

Maria von Knorring, viestintäpäällikkö

puhelin310 38395

maria.vonknorring@hel.fi