Ylijatkettu jalkakäytävä parantaa jalankulkijan turvallisuutta

Ylijatkettu jalkakäytävä tarkoittaa siis sitä, että jalkakäytävä jatkuu sivukadun risteyksen yli samalla korkeudella kuin muuallakin.
Piirros ylijatketusta jalkakäytävästä.

Helsinkiin on viime vuosina rakennettu katuremonttien yhteydessä uudenlaisia risteyksiä, joissa vilkkaan kadun sivukatua ei ylitetä suojatietä pitkin, vaan kävelijän matka jatkuu jalkakäytävällä risteyksen yli. Näitä ylijatkettuja jalkakäytäviä on esimerkiksi Hämeentien sivukaduilla.

Ylijatkettu jalkakäytävä tarkoittaa siis sitä, että jalkakäytävä jatkuu sivukadun risteyksen yli samalla korkeudella kuin muuallakin. Kävelijät eivät ole lainkaan ajoradan tasolla niin kuin suojatiellä. Sivukadulla ajorata siis päättyy jalkakäytävään, minkä huomaa juuri korotetusta reunakivestä.

Ylijatkettu jalkakäytävä parantaa kävelijöiden turvallisuutta, koska autot ajavat sivukadulta jalkakäytävän yli ja väistävät kävelijää. Suojatiellä kävelijä on itse ajoradalla. Korotettu reunakivi alentaa ajonopeutta, mikä myös lisää kävelijän turvallisuutta.

Ylijatkettuja jalkakäytäviä suunnitellaan pääsääntöisesti vilkkaiden ja hiljaisten katujen saumakohtiin. Sivukadulta tulevien ajoneuvojen väistämisvelvollisuutta ei 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan merkitä erikseen liikennemerkein. Liikennesäännöt itsessään määrittävät väistämissäännön.