Suurten kaupunkien yhteinen kehittämishanke parantaa lasten ja nuorten liikunnan harrastuspolkuja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta 370 000 euroa suurten kaupunkien yhteiseen Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeeseen. Hankkeella parannetaan lasten ja nuorten liikunnan harrastuspolkuja.
Lapsia ja nuoria pelaamassa koripalloa koulun liikuntasalissa.
Kuva: Maija Astikainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta 370 000 euroa suurten kaupunkien yhteiseen Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeeseen.

Kehittämishankkeen päätavoitteena on parantaa lasten ja nuorten liikunnan harrastuspolkuja matalan kynnyksen liikuntapalvelujen ja seuratoiminnan välillä. Erityisesti pureudutaan Harrastamisen Suomen mallin sekä seuratoiminnan väliseen yhteyteen, mutta myös kaupungin matalan kynnyksen liikuntaharrastukset ovat tarkastelussa mukana. Harrastuspolut on tunnistettu yhdeksi lasten ja nuorten paikallisen liikuntaharrastustoiminnan haasteeksi, johon kaupungit etsivät ratkaisuja yhteisellä kehittämisprosessilla.

Uudenlaisia harrastuspolkuja

Hankkeessa luodaan uudenlaisia harrastuspolkuja matalan kynnyksen harrastustoiminnasta seuratoimintaan ja päinvastoin, jolla pyritään lisäämään seuraharrastajien määrää ja toimintaan sitoutumista sekä vähentämään drop-out ilmiötä eli liikuntaharrastuksesta putoamista. Hanke kokoaa yhteen tietoa ja kehittää malleja ja käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää myös valtakunnallisessa kehitystyössä. Lisäksi hankkeessa luodaan suurten kaupunkien välille sekä kaupunkeihin sisälle yhteisövaikuttavuuden viitekehykseen perustuva yhteiskehittämisen malli, joka otetaan vakituisesti käyttöön.

Yhteiskehittämisen mallin koulutuksesta vastaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla). Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta tukee hanketta mm. toteuttamalla nykytilan analyysin, joka kerää yhteen tietoa kaupunkien harrastamisen nykytilasta (sis. palveluiden tarjonta sekä harrastuskäyttäytyminen), Harrastamisen Suomen mallin ja muiden harrastustoimintojen yhdistämiseen liittyvistä haasteista sekä lasten harrastamisen seurannan ja arvioinnin tietolähteistä.

Kehittämishankkeessa ovat mukana Turun kaupunki, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto/liikuntatieteellinen tiedekunta ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla).