Pakilan uuden päiväkoti- ja koulutalon rakentaminen etenee – väistössä vahvistuu yhteistyö

Kaupunki rakennuttaa Pakilan Elontielle uutta alaluokkien ja varhaiskasvatuksen taloa. Koulun ja päiväkodin on tarkoitus muuttaa yhteiseen taloon alkuvuodesta 2024, mutta yhteistyötä on kehitetty jo pitkään.
Arkkitehdin havainnekuva uudesta päiväkotirakennuksesta. Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy
Arkkitehdin havainnekuva uudesta päiväkotirakennuksesta. Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy

Elontien uusi rakennus tarjoaa päiväkodille ja Pakilan ala-asteen 1.–2. luokille terveelliset, turvalliset ja esteettömät tilat. Päiväkodin uudet tilat on suunniteltu noin 240:lle ja koulun tilat 180 oppijalle. Piha tarjoaa lapsille paljon virikkeitä.  Talon osoite on Elontie 35.

Hyvässä yhteistyössä kohti kaikkien lasten Pakilaa

Puhuessaan uudesta rakennuksesta ala-asteen rehtori Satu Viemerö ja päiväkodin johtaja Suvi Nieminen nostavat esiin uuden yhteisen talon tuottamat mahdollisuudet koulun ja päiväkodin arjessa.

Rehtori Viemerö korostaa yhteisöllisyyttä ja halua huomioida kaikki Pakilan lapset aiempaa laajemmin. Elontien uudet tilat sopivat myös taloon perustettaville vammaisten lasten pienryhmille. 

Viemerö kiteyttää: ”Koulun puolesta odotamme, että pääsemme uusiin oppimisen tiloihin, jotka mukautuvat ja muokkautuvat arjen pedagogisiin tarpeisiimme. Toivomme, että tilat osaltaan innostavat oppimaan uutta sekä vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta ja yhdessä oppimisen kokemusta kaikkien rakennuksessa toimivien kesken.”

Nieminen puolestaan kertoo: ”Meillä on Länsi-Pakilassa ollut aina hyvää yhteistyötä esi- ja alkuopetuksen kesken. Yhteinen rakennus innostaa kehittämään ja luomaan kulttuuria, jossa toimimme yhteisöllisesti Pakilan lapsia varten. Olemme koulun kanssa samassa talossa väistössä ja olemme päässeet aktiivisesti syventämään ja jatkamaan yhteistyötämme.” 

Viemerö kertoo odottavansa myös uusien monipuolisten pihojen käyttöönottoa. Lasten liikkuminen on tärkeää.

Kuva päiväkodin pihasuunnitelmista.  Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy
Kuva päiväkodin pihasuunnitelmista. Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy

Talo käyttöön alkuvuodesta 2024

Talon rakentaminen alkoi viime vuonna, ja tavoite on saada se valmiiksi vuoden 2023 lopulla. Uuteen taloon on tarkoitus muuttaa alkuvuodesta 2024.

Rakennushankkeen toteuttaa Pakilanpuiston allianssi. Se suunnitteli ja toteutti myös Pakilan ala-asteen ja yläasteen 3.–9. luokkien koulutilat ja nuorisotilat, jotka valmistuivat keväällä 2022 osoitteeseen Halkosuontie 88. Kohteessa korjattiin vanha ala-asteen koulurakennus ja rakennettiin uusi lisärakennus.

Pakilanpuiston allianssihankeen myötä syntyi myös liikuntahallihanke. Helsingin NMKY:n Tukisäätiö rakennuttaa Pakilan yläasteelta vapautuneelle tontille uuden liikuntahallin, joka valmistuu loppuvuodesta 2023. Kaupunki vuokraa osan hallin tiloista koulujen liikuntakäyttöön.

Seuraa rakennuksen valmistumista Elontielle

Elontien työmaata voi seurata verkossa osoitteessa ncc.fi/projektit/pakilanpuisto-helsinki (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Työmaa laatii kuvallisia tiedotteita, jossa kerrotaan ja näytetään rakennustöiden etenemistä ja kuulumisia. Tiedotteet voi myös tilata sähköpostitse itselleen.