Nuorisojaosto tukee helsinkiläisten nuorisoyhdistysten ja nuoriso-osastojen toimintaa yli kahdella miljoonalla eurolla vuonna 2024

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto jakaa perinteiseen tapaan kesän kynnyksellä toiminta- ja palkkausavustuksia helsinkiläisille nuorisoyhdistyksille sekä yhdistysten nuoriso-osastoille vuosittaisen toiminnan tukemiseksi. Vuodelle 2024 toiminta-avustusta jaettiin 1 313 020 euroa 136 yhdistykselle. Palkkausavustusta puolestaan jaettiin 820 280 euroa 22 yhdistykselle.
Ravintolapäivän tunnelmia Esplanadin puistossa.  Kuva: Aiko Lohtander
Ravintolapäivän tunnelmia Esplanadin puistossa. Kuva: Aiko Lohtander

Toiminta- ja palkkausavustukset ovat osa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston avustuspalettia, jolla tuetaan pääasiallisesti yhdistysten ja nuorten ryhmien nuorisotoiminnallista vapaa-ajantoimintaa helsinkiläisille alle 29-vuotiaille nuorille ja varhaisnuorille. Nuorisoavustusten vuoden 2024 kokonaisbudjetti on 2 851 000 euroa, joten toiminta- ja palkkausavustus on selvästi vuoden suurin ja merkittävin yksittäinen avustusjako.

Toiminta-avustusta niin isoille kuin pienemmillekin toimijoille

Toiminta-avustusta saavien joukosta löytyy esimerkiksi suuria, pitkään mukana olleita ja vakiintuneita toimijoita, joilla on jo vuosikymmenten kokemus helsinkiläisten nuorten tavoittamisesta ja kohtaamisesta. Toisaalta mukana on myös lukuisia nuorempia, kooltaan pienempiä ja toiminnassaan erikostuneempia toimijoita, jotka tarjoavat nuorille toimintaa myös sellaisten harrastusten ja kiinnostuksen kohteiden parissa, joita ei ehkä aiemmin ole ollut tarjolla.

Toiminta-avustuksella tavoitetaankin vaikuttava määrä helsinkiläisiä nuoria, sillä tänä vuonna avustuksen saajien toiminnan piirissä on yli 41 000 nuorta helsinkiläistä. Avustus on tarkoitettu nuorisoyhdistyksille tai siihen vertautuville hakijoille, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna. Lisäksi jäsenistä ja/tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista kaksi kolmasosaa täytyy olla alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja yli puolet 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Tämän lisäksi hakijan kotipaikan on oltava Helsinki.

Palkkausavustus on tarkoitettu nuorisoyhdistyksille tai vastaaville rekisteröityneille toimijoille, joiden toiminta edellyttää merkittävää määrää rakenteellista organisoitumista, tai toiminnan laajuuden ja/tai luonteen vuoksi. Palkkausavustukseen oikeutetut yhdistykset linjataan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan, toiminnan vakauden ja kehittymisen takaamiseksi. Seuraavan kerran palkkausavustuksista linjataan vuonna 2026.

Toiminta-avustuksia voi hakea jälleen ensi vuonna 1.1.−28.2.2025 välisenä aikana. Jos kuulut nuorisoyhdistykseen, yhdistyksen nuoriso-osastoon tai vastaavaan, joka on aloittanut toimintansa vuoden sisällä, voitte hakea aloittamisen kustannuksiin nuorisoyhdistysten starttiavustusta. Starttiavustusta voidaan myöntää myös toimintaansa uudelleen käynnistäville yhdistyksille. Avustuksiin liittyvissä kysymyksissä toimijat voivat aina olla yhteydessä nuorisopalveluiden kumppanuusyksikön suunnittelijoihin – vastaamme mielellämme kysymyksiin ja autamme asiassa eteenpäin.