Muurimestarintien pohjoista alikulkukäytävää parannetaan Kaarelassa

Rakentaminen aiheuttaa haittaa jalkakäytävän ja pyörätien käyttäjille. Alikulkukäytävä joudutaan sulkemaan rakennustyön ajaksi 10. heinäkuuta alkaen. Kiertotie on opastettu.
Valokuva alikulusta.

Alikulkukäytävässä on ollut pohjavedestä johtuvia kuivatusongelmia. Erityisesti talvella paannejää on aiheuttanut haittaa. Siltapaikan kuivatus uusitaan lähes kokonaan kesällä 2023.

Alikulku avataan viimeistään 10. elokuuta 2023.

Rakennushankkeen tilaajana toimii Väylävirasto, joka omistaa sillan rakenteet. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, joka toimii jalkakäytävän ja pyörätien ylläpitäjänä.

Alikulun sijainti kartalla.