Malminkentän terminaalin korjaukset käynnistymässä

Helsingin kaupungin omistaman, vuonna 1938 valmistuneen Malminkentän terminaalirakennuksen osittainen peruskorjaus on käynnistynyt ikkunakorjauksilla.
Terminaalirakennus Kuva: Lauri Rotko
Terminaalin korjattavat tilat ovat poissa muusta käytöstä korjausten ajan.  Kuva: Lauri Rotko

Tavoitteena on, että sisätyöt valmistuvat ravintolatiloissa syksyn 2023 aikana ja muissa tiloissa keväällä 2024. 

Ravintolatila takaisin käyttöön ensimmäisenä 

Kaupunki tulee tarjoamaan noin satapaikkaista ravintolaa vuokralle, kun ravintolatilan töiden valmistumisen aikataulu varmistuu. Korjauksissa parannetaan muun muassa ravintolan valmistuskeittiön tiloja.

Myös terminaalin muut tilat on tarkoitus laittaa uudelleen vuokralle remontin valmistuessa. Tavoitteena on, että rakennus tarjoaa palveluita alueen asukkaille ja käyttäjille, ja että sen toiminta tukee Malminkentän kehittämistä ja väliaikaiskäyttöä. 

Korjaukset mahdollistavat terminaalin pysymisen käytössä

Osittaisella peruskorjauksella turvataan terminaalirakennuksen säilyminen käyttökunnossa siihen asti, kun rakennuksessa myöhemmin toteutetaan restauroinnin tasoinen perusparannustyö. Tehdyt selvitykset osoittavat korjausten välttämättömyyden.

Tässä korjauksessa muun muassa uusitaan rakennuksen käyttövesijohdot ja viemärit sekä kunnostetaan ilmanvaihto sekä ajanmukaistetaan sähkötekniikkaa.  Myös ikkunat ja ovet kunnostetaan pääosin. Lisäksi parannetaan paloturvallisuutta ja rakennetaan pelastuksen vaatima nostolava-auton paikka.