Makasiinirannan sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon kehittämisvaraukset etenevät päätöksentekoon

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan 25.4. Makasiinirannan sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon kehittämisvarauksia. Alueen suunnittelukilpailun voittanut Saaret -ehdotus täydentää tasapainoisesti kaupunkirakennetta ja kansallismaiseman rantareittiä. Uudesta AD-museosta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu.
Havainnekuva Saaret -ehdotuksen rantareitiltä.
Havainnekuva Saaret -ehdotuksen rantareitiltä.

Helsingin kaupunki järjesti Eteläsataman Makasiinirannan alueen kehittämisestä laatu- ja konseptikilpailun vuosina 2021-2022. Tavoitteena oli löytää ehdotus, joka tukisi alueen kehittymistä kävelykeskustan laajentumisalueena ja Helsingin rantoja kiertävän rantareitin osana. Kilpailussa alueelle oli mahdollista esittää kulttuuri-, palvelu- ja liikerakentamista. Marraskuussa 2022 ratkenneen kilpailun voitti Konsortium Gran -ryhmän ehdotus Saaret.

Kilpailuehdotuksissa uusi rakentaminen tuli sovittaa osaksi arvokasta aluetta ja huomioida suojeltujen Vanhan kauppahallin, Olympiaterminaalin ja Satamatalon tulevaisuus. Suunnittelussa painotettiin myös ilmastoviisaisiin ja kestäviin rakentamistapoihin perustuvaa ratkaisua, joka tukee Helsingin hiilineutraaliustavoitteita. Kilpailun kahdessa eri vuorovaikutusvaiheessa kaupunkilaiset antoivat ehdotuksista yhteensä noin 2 000 näkemystä Kerro kantasi -palvelussa.

Voittanut ehdotus arvostaa ja täydentää ympäristöä

Kilpailun tuomariston valitsema voittajaehdotus Saaret katsottiin kaupunkikuvaltaan ja arkkitehtuuriltaan onnistuneeksi ja historiallista kulttuuriympäristöä arvostavaksi. Ehdotuksen todettiin korostavan oivaltavasti alueelta avautuvaa merellistä maisemaa ja rantaan suunnitellut aukiot täydentävät Helsinginniemeä kiertävää rantareittiä.

Makasiinirannan aluetta esitetään varattavaksi voittanutta konsortiota vetäneelle Niam Oy:lle jatkosuunnittelua ja kumppanuuskaavoituksena tehtävää uutta asemakaavaa varten. Varausalue on vuokrattu Helsingin Satamalle, mutta vapautuu uudelle rakentamiselle, kun satamatoimintoja keskitetään Länsisatamaan ja Katajanokalle.

Jatkosuunnittelussa tulee noudattaa Makasiinirannan ja Olympiarannan suunnitteluperiaatteita, joissa on määritelty alueen suunnittelun reunaehtoja ja tavoitteita esimerkiksi kaupunkirakenteen ja maiseman kannalta. Kehittämisvaraus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta järjestetään suunnittelukilpailu

Kokouksessa käsitellään myös Makasiinirannan alueelle rakentuvan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon aluevarausta hankkeen suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Uuden AD-museon tavoitteena on olla valtakunnallinen vetovoimatekijä, kaikkien museo ja moniääninen kohtaamispaikka, joka tarjoaa yleisölle laajasti arkkitehtuurin ja designin kokemuksia niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.

Helsingin kaupunki ja Suomen valtio ovat sopineet yhteistyöstä uuden museon toteuttamiseksi. Kaupunki ja valtio perustivat keväällä 2022 museota varten Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön sekä elokuussa museon rakennushanketta edistämään Kiinteistö Oy ADM:n.

Museo toteutetaan itsenäisenä kehityshankkeena yhteistyössä Makasiinirannan kehityshankkeen kanssa. Museorakennus sijoittuu uudisrakentamiselle osoitetun alueen pohjoisosaan lähimmäksi Vanhaa Kauppahallia ja sen osalta järjestetään erillinen suunnittelukilpailu arviolta loppuvuodesta 2023.