Maakaasuputken siirto alkaa Naapuripellontiellä Malminkartanossa

Maakaasuputken linjaus siirretään kadun itäreunalta länsireunalle välillä Naapuripellontie 8 - Tuulenpesäntie. Kadun itäreunaan on kaavoitettu uusia asuinkerrostaloja, ja maakaasuputken linjausta joudutaan muuttamaan suojaetäisyyksien vuoksi.
Työalue kartalla.

Maakaasuputken siirto edellyttää kaivutöitä Naapuripellontiellä, ja alueella tulee olemaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä työn aikana. Jalankulkijat ja pyöräilijät opastetaan tarvittaessa työmaan ohi kiertotietä pitkin. Suojatiet saattavat olla väliaikaisesti pois käytöstä, jolloin ylitys opastetaan lähimmän suojatien kautta. Työstä saattaa aiheutua melua lähikiinteistöihin arkisin klo 7–20.

Työt alkavat kesäkuussa ja päättyvät marraskuussa 2023.  

Rakennuttajana toimii Gasgrid Finland Oy ja pääurakoitsijana YPR Yleinen Pohjarakennus Oy.