Liikuntajaosto myönsi avustuksia yhteensä 8,33 miljoonaa euroa helsinkiläisten liikunnan ja liikkumisen edistämiseen

Avustuksia jaettiin yhteensä 325 helsinkiläiselle toimijalle neljässä eri avustusmuodossa. Liikunnan avustusmuodot ja hakuajat julkaistaan vuosittain avustuskuulutuksessa, erillisessä liikunnan avustusten hakuohjeessa sekä avustukset.hel.fi-palvelussa.
Liikuntajaoston toimivaltaan kuuluu päättää liikunnan edistämiseen avustuksina budjetoitujen määrärahojen myöntämisestä ja käytön valvonnasta. Vuonna 2024 jaossa oli käyttötalousmäärärahan lisäksi myös erillisavustuksena myönnettävää valtionperintörahaa edellisvuoden tavoin.  Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Liikuntajaoston toimivaltaan kuuluu päättää liikunnan edistämiseen avustuksina budjetoitujen määrärahojen myöntämisestä ja käytön valvonnasta. Vuonna 2024 jaossa oli käyttötalousmäärärahan lisäksi myös erillisavustuksena myönnettävää valtionperintörahaa edellisvuoden tavoin. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti torstain 11.4. kokouksessaan helsinkiläisten liikunnan ja liikkumisen edistämiseen suunnattavista avustuksista. Päätöksenteon kohteena olivat liikuntaseurojen toiminta-avustukset ja tilankäyttöavustukset, avustukset muille liikuntaa edistäville yhdistyksille sekä kaupungin hallinnoimasta valtionperintöomaisuudesta jaettavat ikääntyneiden liikkumisen edistämisen avustukset. Avustushaut päättyivät helmikuussa.

Helsingin kaupunki tukee vuosittain liikuntaseuroja ja muita liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä yhteensä noin 9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2024 talousarviossa liikunnan avustuksiin osoitettiin käyttötaloudesta määrärahaa 8,821 M€, josta torstaina 11.4. jaettiin avustuksina 7,630 M€. Tämän lisäksi 700 000 euroa talousarviossa ikääntyneiden liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen osoitettuja valtionperintörahoja myönnettiin ikääntyneiden liikkumisen edistämisen hankkeisiin edellisvuoden tavoin. Jäljelle jäävä määräraha jaetaan vuoden 2024 aikana muissa liikunnan avustusmuodoissa.

Toiminta-avustus on yleisavustusluonteinen avustus helsinkiläisten liikuntaseurojen toimintaan, ja sitä myönnettiin yhteensä 2,021 M€ yhteensä 281 liikuntaseuralle. Tilankäyttöavustus on kaupungin euromääräisesti suurin yksittäinen avustusmuoto liikunnan kansalaistoimintaan, ja sitä myönnetään helsinkiläisille liikuntaseuroille muissa kuin liikuntapalveluiden omissa subventoiduissa liikuntatiloissa tapahtuvan toiminnan tilakustannusten tukemiseen. Tilankäyttöavustusta myönnettiin yhteensä 5,480 M€ 230 liikuntaseuralle.

Liikunnan avustusmäärärahasta tuetaan myös muissa kuin liikuntaseuroissa tapahtuvaa säännöllistä liikuntatoimintaa muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksella. Tätä avustusta myönnettiin yhteensä 129 000 euroa 28 yhdistykselle.

Ikääntyneiden liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämisen erillisavustuksia myönnetään Helsingin kaupungin valtionperintövaroista nyt neljäntenä peräkkäisenä vuotena. Liikunnan avustus on harkinnanvarainen erillisavustus, joka kohdennettiin helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan, liikkumista edistävään toimintaan.  Liikuntajaosto myönsi liikkumisen edistämisen avustusta 700 000 euroa 24 hakijalle. Kulttuuri- ja kirjastojaosto tekee päätöksen ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämisen avustuksista kokouksessaan tiistaina 16.4.