Lapinlahden sairaalarakennusten ideakilpailun voittaja valittu

Lapinlahden sairaalarakennusten ideakilpailun voittajaksi on valittu ehdotus Lapinlahden kevät, ja kilpailutyö on julkistettu.

Lapinlahden sairaalarakennusten ideakilpailun voittajaksi on valittu ehdotus Lapinlahden kevät, ja kilpailutyö on julkistettu. Päärakennukseen on ehdolla Tove Janssonin kotimuseo, hostelli, työtiloja sekä erilaisia palveluja. Puisto säilyy kaikille avoimena ja lähes ennallaan. Uudisrakennukset nousevat alueen eteläreunalle, minne tulisi hotelli Länsiväylän melumuuriksi sekä kaksi palveluasuntorakennusta.

Ehdotuksen ovat laatineet NREP, Oaklins Merasco Oy sekä arkkitehtitoimistot Ark-Byroo Oy, Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja Arkkitehdit Soini & Horto Oy. Voittaja täytti hyvin ne kriteerit, joita kilpailuehdotuksen laatimiselle oli asetettu.

Sairaalarakennukseen museo,
hostelli ja työtiloja

Ehdotuksen mukaan puisto on kaikille avoin ja sairaalarakennukset säilyvät alueen keskipisteenä. Päärakennuksen sisäpihalle sijoittuisivat kahvila, ravintola, tapahtumatiloja ja kirjakauppa. Toisessa kerroksessa olisivat Tove Jansson -kotimuseo ja galleria. Päärakennuksen pohjoissiipeen sijoittuisi hostelli ja eteläsiipeen vuokrattavia työtiloja.

Rakennuksen sisäpiha ja muotopuutarha olisivat yleisölle avoimia.

Päärakennus korjattaisiin hienovaraisesti. Esimerkiksi hostelli on mahdollista toteuttaa painovoimaisella ilmanvaihdolla ja ilman huonekohtaisia wc-tiloja. Tilat muutetaan kuitenkin esteettömiksi.

Puisto säilyy
avoimena

Suojeltu, historiallinen puisto säilyy kaikille avoimena, ja se jää kaupungin omistukseen. Puistoa kunnostetaan vain hyvin maltillisesti, sen reittejä selkeytetään ja ulkovalaistusta uusitaan. Ehdotuksen mukaan meren läheisyyttä avataan kaikille kaupunkilaisille rakentamalla erilliset venelaituri ja uimalaituri.

Uudisrakentaminen alueen
eteläreunalle melusuojaksi


Puiston eteläreunalle, nykyisen toimistorakennuksen viereen ehdotetaan uutta hotellirakennusta, joka toimii melumuurina Länsiväylää vastaan. Nykyisen Koivula-rakennuksen kanssa samaan yhteyteen tulisi kaksi uutta palveluasumiseen suunniteltua rakennusta. Uudisrakennukset mahdollistavat taloudellisesti nykyisten, suojeltujen rakennusten peruskorjaamisen ja alueen kehittämisen.  Alueen hyvinvointia tukevaa toimintaa kehitetään yleishyödyllisten toimijoiden kanssa.

Uudisrakennusten ja alueen kupeessa sijaitsevan toimistotalon väliin on sovitettu pyöräilybaana. Myös hotellin huoltoliikenne ja pysäköinti ohjattaisiin kulkemaan samaa kautta.

Maalämpöratkaisun ja puurakentamisen ansiosta uudisrakennukset olisivat hiilineutraaleja. Uusi lämmitystapa parantaisi myös vanhojen rakennusten ympäristöystävällisyyttä.  Tontille rakennetaan syviä maalämpökaivoja, jotka riittävät tuottamaan rakennusten tarvitseman energian.

Poliittinen
päätöksenteko vuoden 2020 aikana

Lapinlahden sairaalan rakennusten kilpailun voittajaehdotuksen jatkotoimista päättää seuraavaksi kaupunkiympäristölautakunta, jonka käsittelyyn asia etenee kuluvan kevään aikana.

Tämän jälkeen valmistellaan tarvittava asemakaavan muutos voittajaehdotuksen pohjalta. Asemakaavamuutoksesta päättää kaupunginvaltuusto. Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt käynnistyisivät arviolta vuonna 2021.

Kuva: Havainnekuva päärakennuksesta pihalta. Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja arkkitehtitoimisto Ark-Byroo Oy.

Kilpailuehdotuksen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
esittely, arviointiryhmän pöytäkirja ja havainnekuvia(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)