Korvaava ajoyhteys Kuvernöörintielle rakennetaan syksyllä

Korvaava yhteys Laajasalontieltä Kuvernöörintielle on tulossa. Tarkoituksena on, että korvaavan yhteyden rakentaminen alkaa syksyn 2023 aikana.
Kartta uudesta korvaavasta reitistä (sininen) ja nykyisestä yhteydestä (punainen). Keltaisella merkitty uusi huoltoasematontti, turkoosilla katkoviivalla mahdollinen ramppi.
Kartta uudesta korvaavasta reitistä (sininen) ja nykyisestä yhteydestä (punainen). Keltaisella merkitty uusi huoltoasematontti, turkoosilla katkoviivalla mahdollinen ramppi.

Kuvernöörintien eteläosa katkaistiin autoliikenteeltä elokuun puolessavälissä Laajasalon keskuksen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ajorata muuttuu kaavan mukaisesti osaksi uutta huoltoasematonttia, jonka rakentaminen käynnistyy elokuussa. Entinen, vielä käytössä oleva huoltoaseman tontti tarvitaan laajenevan kauppakeskuksen tarpeisiin. 

Autoliikenteen yhteys Yliskylän pohjoisosasta Laajasalon keskukseen ja eteläosaan kiertää toistaiseksi reittiä Humalniementie – Marunakuja –Marunapolku – Ilomäentie – Reposalmentie. Kiertoreitti on pitkä, mikä heikentää alueen palveluiden saavutettavuutta tällä hetkellä. 

Väliaikainen yksisuuntainen ajoyhteys tulossa 

Tilanne paranee loppuvuodesta, kun Laajasalontieltä etelän suunnasta rakennetaan uusi väliaikainen yksisuuntainen autoliikenteen ajoyhteys Kuvernöörintielle.  

Yhteys toteutetaan samaan aikaan, kun uutta huoltoasemaa rakennetaan. Autoliikenteen yhteyksien parantamista myös pohjoisen suunnasta selvitetään tarkemmin.  

Liikennesuunnitelmassa on esitetty Kuukiventieltä Laajasalontielle etelän suuntaan uusi väliaikainen ramppi, joka rakennetaan myöhemmin. 

Laajasalontiellä rakennetaan vielä pitkään  

Laajasalontien pitkään käynnissä ollut katu-urakka Koirasaarentieltä Yliskyläntielle saakka on lähes valmis, mutta Kruunusillat-hanke jatkaa edelleen Laajasalontien raitiotien rakentamista vuosina 2023–2025.  

Laajasalontien uudistamista suunnitellaan jatkettavan Yliskyläntieltä pohjoiseen Herttoniemensalmen sillalle asti tämän vuosikymmenen loppupuolella. Asiasta päätetään Yliskylänlahden asemakaavassa, jonka valmistelu on parhaillaan käynnissä. 

Kaavatyön yhteydessä suunnitellaan myös Laajasalontien pohjoisosaan uudet liikennejärjestelyt, kuten Kuukiventien eritasoliittymän muutos tasoliittymäksi. 

Lukuisat työmaat asettavat isot haasteet sujuvalle liikkumiselle ja työnaikaisten järjestelyiden toimivuudelle. Remonttien onnistuminen vaatiikin useiden työvaiheiden ja niiden aikataulujen huolellista yhteensovittamista sekä eri toimijoiden yhteistyötä.  Tästä huolimatta liikenteen häiriöiltä ei valitettavasti ole voinut eikä voi tulevinakaan vuosina välttyä.

Uutista muokattu 30.8. Muotoiltu uudelleen Laajasalontien uudistusten jatkamista käsittelevää kappaletta. Jatkamisesta päätetään Yliskylänlahden asemakaavan yhteydessä.