Konsernijaosto kuuli asumisen ajankohtaiskatsauksia

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 17. kesäkuuta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n (Haso) ajankohtaiskatsaukset. Konsernijaosto merkitsi katsaukset tiedoksi.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Hekan ja Hason ajankohtaiskatsaukset kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 17. kesäkuuta. Kuva: Helsingin kaupunki
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Hekan ja Hason ajankohtaiskatsaukset kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 17. kesäkuuta. Kuva: Helsingin kaupunki

Hekalla on noin 53 000 ARA-vuokra-asuntoa, joissa asuu yhteensä yli 92 000 asukasta. Haso puolestaan hallinnoi noin 6 500 asuntoa. Helsingin kaupunki omistaa molemmat yhtiöt kokonaan. Yhtiöiden tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eivätkä ne jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioiden.

Konsernijaoston käsittelyssä oli myös Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus, jonka konsernijaosto merkitsi tiedoksi. Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan, Tanssin talon, Nilsiänkatu 10:n ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Konsernin lähtökohtaisena tarkoituksena on tuottaa voittoa. Kaupunki omistaa yhtiön kokonaan.

Kaikki konsernijaoston 17. toukokuuta pidetyn kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Seuraavan kerran konsernijaosto kokoontuu maanantaina 26. elokuuta.