Kaupunki kunnostaa Töölönlahdenpuiston – lyhyen aikavälin parannuksia tehdään jo ensi vuonna

Helsinki vastaa kaupunkilaisten toiveisiin käynnistämällä Töölönlahdenpuiston suunnittelun. Puistoon suunnitellaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin parannuksia. Työn pohjaksi kerätään asukkaiden ja alueen toimijoiden mielipiteitä.
Töölönlahdenpuisto on yksi Helsingin tunnetuimmista virkistysalueista.  Kuva: Hemmo Rättyä
Töölönlahdenpuisto on yksi Helsingin tunnetuimmista virkistysalueista. Kuva: Hemmo Rättyä

Töölönlahdenpuisto on osa laajempaa Töölönlahden viheraluetta, yhtä Helsingin tunnetuimista virkistysalueista. Puistoa reunustavat lukuisat kulttuurirakennukset kuten Finlandia-talo ja Hakasalmen huvila, ja se on osa ulkoilijoiden suosimaa Töölönlahden ympäri kulkevaa reitistöä. Etelästä puisto rajautuu Töölönlahdenkatuun. Keskeisen sijaintinsa vuoksi puistoon on kohdistunut vuosien varrella paljon kehitystoiveita.

Vuonna 2014 Töölönlahden edellinen puistosuunnitelma hylättiin liian kalliina, ja nykyinen, väliaikaiseksi tarkoitettu puisto valmistui vuonna 2016. Nyt laadittava uusi suunnitelma tähtää pysyviin parannuksiin.

– Töölönlahti on kaupunkilaisille tärkeä luonto- ja virkistysalue. Viime vuosina alueelle on rakentunut useita kulttuurirakennuksia, jotka ovat vahvistaneet aluetta myös kulttuurikeskittymänä. Nyt on oikea aika miettiä sijainniltaan ainutlaatuisen Töölönlahdenpuiston roolia osana Helsingin keskustan tulevaisuutta. Alueella on potentiaalia luoda vielä nykyistäkin enemmän hyvinvointia, iloitsee kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski.

Puiston peruskorjauksen pohjaksi laaditaan ensin idea- ja konseptisuunnitelma. Se on yleispiirteinen kokonaiskuva tavoitellusta muutoksesta – esimerkiksi siitä, miten alueen kasvillisuutta kehitetään ja millaista oleskelua ja toimintaa varten puistoa suunnitellaan.

Pikku-Finlandia on toiminut suosittuna kahvila- ja tapahtumakeskuksena Töölönlahdella Finlandia-talon peruskorjauksen aikana. Suunnitelmassa huomioidaan kahvilatoiminnan edistäminen puistossa myös jatkossa. 

Töölönlahdenpuistossa kulkee suosittu pyöräliikenteen baana.  Kuva: Roni Rekomaa
Töölönlahdenpuistossa kulkee suosittu pyöräliikenteen baana. Kuva: Roni Rekomaa

Kaupunkilaisilta kerätään näkemyksiä puiston kehittämisen tavoitteista

Kaupunki kerää asukkailta näkemyksiä suunnittelun pohjaksi. Kaikille avoimeen kyselyyn voi vastata 31.12.2023 asti osoitteessa bit.ly/toolonlahdenpuisto-2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Myös alueen yritysten ja yhteisöjen toiveita tullaan kartoittamaan työpajoissa ja kyselyllä tammikuussa.

Suunnittelun ja kyselyn pohjana toimii jo aiemmin kerätty laajempi aineisto. Viisi vuotta sitten toteutettuun, Töölönlahden kehittämistä koskeneeseen kyselyyn saatiin asukkailta 1 100 vastausta. Vastauksissa painottuivat muun muassa toiveet vehreästä ja luonnonläheisestä keitaasta. Toisaalta vastauksissa toivottiin myös kahvilatoimintaa, taidetta ja yhteisöllisiä tapahtumia.

Töölönlahdenpuiston idea- ja konseptisuunnitelma valmistuu kesällä 2024. Suunnitelman aineisto julkaistaan loppukeväällä 2024 Kerro kantasi -palvelussa, jolloin sitä on mahdollista kommentoida. Syksyllä 2024 alkaa puistosuunnittelu, johon kuuluu oma vuorovaikutuksensa. Toteutuksen eli puiston peruskorjauksen tarkempi aikataulu ei ole vielä selvillä.

Ennen peruskorjausta Töölönlahdenpuistoon toteutetaan lyhyen aikavälin parannuksia. Ensi kesän nopeat toimenpiteet ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä puiston viihtyisyyttä monimuotoisella kasvillisuudella sekä kokeilemalla erilaisia toiminnallisia alueita ja rakenteita. Kokeiluja seurataan ja havaintoja hyödynnetään puiston jatkosuunnittelussa. 

Tänä vuonna puistoon on toteutettu kaksi hanketta, jotka asukkaat valitsivat toteutettavaksi OmaStadi-äänestyksessä eli osallistuvan budjetoinnin kautta. ”Nurmikot niityiksi” ja ”Ihania Kirsikkapuita Töölönlahden puistoon pohjoisosaan” ovat hankkeita, jotka tuovat nimiensä mukaisesti vehreyttä alueelle.

Töölönlahden ympäristössä meneillään myös muita hankkeita

Myös Töölönlahden ja Mannerheimintien välissä sijaitsevalle Hesperianpuiston ja Hakasalmenpuiston alueelle laaditaan parhaillaan puistosuunnitelmaa. Sen luonnokset esitellään yleisötilaisuudessa alkuvuodesta 2024. Lisäksi käynnissä on Mannerheimintien länsipuolella sijaitsevan Hesperian esplanadin peruskorjauksen suunnittelu.

Linnunlaulun alueella on puolestaan alkamassa asemakaavoitus, jonka tarkoituksena on suojella huvila- ja puistoympäristö sekä parantaa puistoalueen käytettävyyttä. Linnunlauluntien ja Helsinginkadun kulmaukseen suunnitellaan ulkokuntosalia palvelemaan ulkoilijoita.

Töölönlahdella selvitetään myös luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perustamista kuntalaisaloitteen pohjalta. 

Osa Töölönlahden alueen hankkeista on jo toteutusvaiheessa. Finlandia-talon perusparannus valmistuu ja talo avautuu yleisölle tammikuussa 2025. Mannerheimintien peruskorjaus saadaan päätökseen vuonna 2025. Junaradan toisella puolella on alkanut Kaisaniemenpuiston peruskorjaus, jossa aluetta kehitetään viihtyisäksi ja tapahtumakäyttöön soveltuvaksi puistoalueeksi. Myös alueita yhdistävä Kaisantunneli avautuu ensi keväänä.

Töölönlahdenpuiston suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/toolonlahdenpuisto