Kaupunginhallitus esittää Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion asemakaavan muutoksen hyväksymistä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.4. esittää valtuustolle Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alueen asemakaavan hyväksymistä. Kaupunginhallitus hyväksyi myös Helsingin kaupunkikonsernin sopimusten hallinnan ohjeen.
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Kuva: Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Itäkeskuksen peruskoulun ja entisen Helsingin kielilukion alueen asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkodin ja leikkipuiston rakentamisen alueelle, peruskoulun laajentamisen, alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden parantamisen sekä lukiorakennuksen purkamisen ja lukiotontin kehittämisen esimerkiksi liikuntarakentamista varten.

Tavoitteena on mahdollistaa varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja liikunnan palveluiden kehittäminen sekä maisemallisesti keskeneräisen ympäristön viimeistely. Lisäksi kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jonka mukaan Olavinlinnantie jatketaan koulutontille saakka.

Asemakaavan muutos etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi hyväksyä Helsingin kaupunkikonsernin sopimusten hallinnan ohjeen, jonka muutostarve kohdistui erityisesti kuntien lisääntyneeseen sopimusperusteiseen palvelutuotantoon ja palvelujen ostojen suureen taloudelliseen merkitykseen.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.