Katumaalaus tuo esille Erottajankadun historiaa, palveluita ja arkkitehtuuria

Erottajankadun väliaikaiselle jalkakäytävän levennykselle toteutetaan katumaalaus. Teos toteutetaan toukokuun lopussa sääolosuhteet huomioiden. Katumaalaus on saanut inspiraationsa kadun historiasta, palveluista ja arkkitehtuurista.
Havainnekuva katumaalauksesta.
Havainnekuva katumaalauksesta.

Erottajankadun itälaidalla levennettiin jalkakäytävää kesällä 2023, ja tilaan tuli kasvillisuutta, kalusteita ja terasseja. Levennysalue on paikallaan vuoden 2024 loppuun asti. Jotta alue olisi viihtyisämpi ja se miellettäisiin paremmin jalankulkutilaksi, maalataan väliaikaisen jalkakäytävän osuudelle katutaidetta. Maalaus nivoo uuden ja vanhan jalkakäytävän paremmin yhteen. Katumaalauksen on suunnitellut julkisen taiteen suunnittelija Maikki Rantala SAV Taidekollektiivista. Hän toimii myös teoksen toteuttajana.

Maalauksen suunnittelua tehtiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa taustakeskusteluissa sekä työpajassa. Toimijat toivoivat, että katutaide painottuisi Erottajankadun risteyksiin ja solmukohtiin. Ehdotetuista teemoista pidettiin vehreydestä, minkä lisäksi toivottiin, että maalauksen yksityiskohdissa näkyisivät alueen palvelut, arkkitehtuuri ja katuelämää.

Maalauksen tavoitteena on tuoda luovasti esille Erottajankadun miljöötä, kiinnittää kävelijöiden huomio ympäristöön ja elävöittää aluetta. Tavoitteena on myös kokeilla väliaikaisen katutaiteen mahdollisuuksia vaikuttaa kävelijöiden kokemuksiin alueella.

Teos muodostuu kolmesta tasosta: vihreistä pohjakuvioista, värillisistä korostuksista ja valkoisista yksityiskohdista. Maalauksen pohjakuviot kiemurtelevat kadulla, yhdistäen vanhan ja väliaikaisen jalankulun katuosuuden. Kuviot koostuvat rakennusten julkisivujen ornamenteista kuten kasveista ja olennoista. Kuvio rakentuu sapluunapalasista, joita voidaan käännellä, sommitella ja toistaa katuun sopivasti. Värillisiä korostuksia sijaitsee tärkeissä kohdissa kuten risteyksissä ja kadun päissä. Näissä kohdissa käytetään julkisivujen väritystä. Valkoisilla yksityiskohdilla tuodaan esille paikkakohtaisemmin korttelien historiaa ja tarinoita, palveluita ja katuelämää sekä arkkitehtuuria.

Maalaustyöt alkavat 17.5. Maalaus tehdään sulkemalla pieni osuus katua kerrallaan liikennettä suuremmin häiritsemättä. Työalue rajataan tolpilla ja nauhoilla sapluuna (n. 2 m x 5 m pala) kerrallaan. Maalauksessa käytetään kalkkimaalia, joka on mahdollista pestä pois. Taiteilija tekee maalin valinnassa yhteistyötä Suomen luonnonmaalit Oy:n kanssa ja testaa sopivan vaihtoehdon. Maalaus poistetaan levennysalueen purun yhteydessä loppuvuodesta 2024.

Esimerkkejä kadulle tulevista maalauksista.
Esimerkkejä kadulle tulevista maalauksista.