Kasin katutyöt on valmistunut

Runeberginkadun katutyömaan viimeiset työt on saatu valmiiksi juhannusviikolla. Vuonna 2021 alkanut Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun perusparannus eli ”Kasin katutyöt” on nyt päättynyt.
Valmis Runeberginkatu.
Kuva: Louhintahiekka Oy

Kasin katutöiden Helsinginkadun alue valmistui elokuussa 2022 ja Caloniuksenkatu avattiin läpiajoliikenteelle joulukuussa 2022. Urakkakokonaisuuden oli alun perin tarkoitus valmistua helmikuussa 2023. Viimeiset työvaiheet eli lähinnä loput kivityöt, asfaltoinnit ja ajoratamaalaukset päätettiin kuitenkin siirtää myöhemmäksi, koska niitä ei saatu valmiiksi ennen talvikelejä, eikä töitä voitu tehdä maan ollessa jäässä.

Lopulliset istutustyöt tehdään syyskuun alussa, jotta vältetään kasvien kuivuminen kuuman kesän aikana.

Uutta kadun päällä ja alla – sujuvaa liikennettä ja nykyaikaista kunnallistekniikkaa

Katupinnat on uusittu kokonaisuudessaan, joten kaduilla on aiempaa sujuvampaa kulkea niin kävellen, pyöräillen, autoillen kuin joukkoliikenteenkin kyydissä.

Eniten on kuitenkin tapahtunut kadun alla, sillä maanalainen kunnallistekniikka on lähes täysin uudistettu. Vanhimmillaan vesijohdot olivat 1900-luvun alusta. Nyt vesi virtaa kadun alla uusissa uomissaan; uutta vesijohtoa on noin 1600 metriä, uutta jätevesiviemäriä noin 2000 metriä ja uutta hulevesiviemäriä noin 1800 metriä.

Kasin katutöissä parannettiin nimensä mukaisesti 8-ratikan kulkua nopeammaksi ja luotettavammaksi. Raitiovaunut kulkevat uusilla kiskoilla, joita on rakennettu yhteensä noin 2500 metriä. Katutyön yhteydessä korjattiin ratikan kulkua hidastavia kohtia, ja joillakin osuuksilla eroteltiin raitiotie autokaistoista raideliikenteen sujuvoittamiseksi. Muutosten ansiosta 8-linjan raitiovaunu pysyy entistä paremmin aikataulussa.

Uutta pyörätietä rakennettiin noin 1000 metriä. Pyöräliikenne kulkee nyt Helsinginkadulla, Caloniuksenkadulla ja Runeberginkadun uusitulla osuudella yksisuuntaisia pyöräteitä pitkin. Erotellut pyörätiet lisäävät myös jalankulun sujuvuutta ja turvallisuutta.

"Haluan kaupungin ja urakan puolesta kiittää kärsivällisyydestä asukkaita, yrittäjiä ja kaikkia muitakin, joihin katutyö on vaikuttanut. Suuren työmaan lähellä asuminen kysyy hermoja. Nyt voimme työn tuloksena nauttia laadukkaasta infrasta ja toimivasta kunnallistekniikasta”, sanoo projektinjohtaja Antti-Juhani Lehtinen kaupunkiympäristön toimialalta.

Kasin katutöiden alueet kartalla.